Analyse concept begroting 2016 - 2019 Gemeente Zaanstad

(21 januari 2016)

Brief aan college van de Gemeente Zaanstad. Evenals vorig jaar moeten wij bekennen dat de begroting 2016 -2019 samen met de bijlage inderdaad tr lees verder »»

Analyse concept begroting 2015 - 2018 Gemeente Zaanstad

(21 december 2014)

Geacht raadslid, Onlangs hadden wij overleg met wethouder Emmer over de financi?le rapportage. Het was voor ons een openbaring dat de vorm waari lees verder »»

Resterende onderwerpen van onze analyse, welke door geen van de partijen zijn genoemd.

(21 december 2014)

Er resteren echter enkele onderwerpen van onze analyse, die wij van belang achten, welke door geen van de partijen zijn genoemd. De belangrijkst lees verder »»

Analyse jaarstukken 2013

(15 juni 2014)

Uit de ontvangen Jaarstukken 2013 blijkt dat veel is gedaan om de teksten en cijfers leesbaar te krijgen. Onze complimenten daarvoor. Een aantal lees verder »»

Analyse concept begroting 2014 - 2017

(16 oktober 2013)

Evenals vorig jaar opnieuw een compliment. De begroting is nog beter leesbaar geworden alhoewel er nog wensen over blijven. Bij tijd en wijle wo lees verder »»

Analyse BURAP 2013

(22 augustus 2013)

Opnieuw een zeer uitgebreid stuk waar menig ambtenaar een zweetdruppel voor heeft moeten laten. Onze complimenten zijn daarvoor op z'n plaat lees verder »»

Toelichting accountantsverslag 2012 gemeente Zaanstad

(23 mei 2013)

Hierbij geeft Hart voor Stad een toelichting op het Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012 van de gemeente Zaanstad< lees verder »»

Analyse jaarstukken 2012

(11 mei 2013)

De vereniging Hart voor Stad heeft een analyse gemaakt van de jaarstukken van de gemeente Zaanstad over 2012.

lees verder »»

Analyse Kadernota 2014 - 2017

(11 mei 2013)

Hart voor Stad schreef een brief aan alle raadsleden van de gemeenteraad van Zaanstad. Hierin wordt de kadernota 2014-2017 van kritisch commenta lees verder »»

Zaanstad op koers ondanks zware tijden

(13 september 2012)

Halverwege deze collegeperiode geeft de gemeente Zaanstad inzicht in haar vorderingen in een mid term review. Met deze tussentijdse evaluatie ka lees verder »»

Zaanstad moet sociaal blijven

(16 augustus 2012)

Hart voor Stad heeft het college van B&W en de gemeenteraad van Zaanstad via een brief verzocht om de sociale programma?s zoveel mogelijk on lees verder »»

Aspecten van de kadernota 2012

(18 juli 2012)

Hart voor Stad heeft een brief aan de fracties van de gemeenteraad van Zaanstad gestuurd over de kadernota met als titel "Moet het roer ver lees verder »»

Aanvulling commentaar op Kadernota 2013-2016

(10 juli 2012)

Verscheidene fracties hebben positief gereageerd op onze eerdere analyse van de Kadernota 2013. Op verzoek zenden wij u onderstaand een verdere lees verder »»

Analyse Kadernota 2013 - 2016 Gemeente Zaanstad

(3 juli 2012)

Raadsleden van de gemeente Zaanstad hebben de volgende analyse op de kadernota 2013-2016 van de gemeente Zaanstad van onze vereniging ontvangen. lees verder »»

Analyse Jaarstukken 2011 Gemeente Zaanstad

(24 mei 2012)

Tot nog toe hebben wij geen analyse gemaakt van de jaarrekeningen van de gemeente. In deze financieel onrustige tijd menen wij er goed aan te do lees verder »»

Uitbreiding werkgelegenheid centraal: Werk, werk, werk!

(17 maart 2012)

Uitbreiding van werkgelegenheid staat centraal in de ?Economische Structuurvisie 2030 Stad van denkers, durvers en doeners' en de daaruit vo lees verder »»

Begroting 2012 - 2015

(7 februari 2012)

De begroting is sluitend. Nee, sluitend gemaakt door het rerouten en wegsnijden van grote brokken en ervan uit gaan dat Stort Nauerna zich kan v lees verder »»

Besteding van de NUON gelden

(18 januari 2010)

In 2010 besloot Zaanstad om de NUON aandelen te verkopen. Opbrengst 100 miljoen euro, waarbij wij ons moeten realiseren dat een groot bedrag aan lees verder »»