Hart voor StadHans Lalk
Voorzitter
Rosemarie Visser
PenningmeesterJan van der Wardt
Bestuurslid
Hans Valk
Bestuurslid
Ingrid Jahn
BestuurslidSedert geruime tijd presenteren wij ons als verdediger van de belangen van de bewoners van Zaanstad. Dit betreft dan voornamelijk zo genaamde bovenwijkse belangen. Maar zelfs zijn wij betrokken bij onderwerpen die een provinciaal of landelijk omvang hebben ,maar ook voor Zaanstad van groot belang zijn.
Wat dit betreft is Hart voor stad de enige Zaanse verenging met deze opgave.

De belangrijkste doelstelling is:
Belangen van de inwoners van de gemeente Zaanstad en andere belanghebbenden in de meest uitgebreide zin des woords te behartigen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Wet daarvoor stelt teneinde handhaving van het woon- en leefklimaat in positieve zin te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen van mens, dier, natuur en milieu. En in het algemeen "bruggen" te bouwen tussen gemeente, andere autoriteiten en bewoners. Op deze wijze trachten wij korte en lange termijn plannen te promoten.

Onze activiteiten zijn verdeeld over werkgroepen en omvatten:
INFRA - Infrastructuur woningbouw, wegen en spoorbanen
OMV - Omgeving, Milieu en Veiligheid
SOCIAAL - GGD, WMO, AWBZ, Jeugdzorg, Thuiszorg
FINANCIEEL - Gemeentelijke rapportages, Rapportages verbonden partijen, Erfpacht
BESTUUR - Rioleringen, Wijken, Inverdan, Website


Onze statuten vindt u hier.


Volgens onze statuten heeft onze vereniging LEDEN
U als bewoner van Zaanstad nodigen wij uit om lid te worden van onze vereniging. Dat kan door hier ons een email te sturen.

Het lidmaatschap kost u de luttele som van € 12,50 per jaar. U gelieve dit bedrag over te maken op rekening nr. 1499.41.579 t.n.v. Vereniging Hart voor Stad, bij de Rabobank Zaandam. Hier vindt u eventueel ook een inschrijfformulier

Zoals u uit de doelstelling heeft gelezen is de vereniging van belang voor ons allen. Regelmatig zullen wij u en alle andere leden op de hoogte houden van onze activiteiten en de mening vragen voor nieuwe initiatieven. Uw inbreng daarbij is van groot belang.

Hans Lalk
Voorzitter

Vereniging Hart voor Stad
Rosariumpark 200,
1561TW Krommenie
Telefoon 075 6159892