Zaanstad moet sociaal blijven

Artikel geplaatst op: 16 augustus 2012

Hart voor Stad heeft het college van B&W en de gemeenteraad van Zaanstad via een brief verzocht om de sociale programma?s zoveel mogelijk ontzien.


Geacht College,

Tijdens een recent onderhoud dat wij mochten hebben met wethouder Jeroen Olthof kwam onder andere de spoorwegoverbouwing Inverdan ter sprake.

Om het sociale karakter van onze gemeente zoveel als mogelijk in stand te houden hebben wij voorgesteld één of meerdere grote projecten voorlopig uit te stellen en voor het daarmee verband houdende geld een alternatieve toepassing te kiezen.

Ons werd gezegd dat de overbouwing door Den Haag wordt gesubsidieerd voor een maximaal bedrag van 10 miljoen Euro. Ons is niet bekend welk deel van de totale geschatte kosten genoemd bedrag gaat uitmaken voor de aanleg. Mochten de kosten, die Zaanstad zelf voor haar rekening zal moeten nemen, eveneens aanzienlijk blijken te zijn dan stellen wij voor de aanleg uit te stellen tot betere tijden en met Den Haag in overleg te gaan om eveneens uitstel te krijgen voor benutting van de toegezegde subsidie. Zeer beperkte maatregelen om de Oost-West verbinding te verbeteren moeten vanzelfsprekend niet worden uitgesloten.

Wij hebben gekozen voor uitstel van dit project omdat ook de invulling van het gebruik na gereedkomen nog onduidelijk is. Maar ook uitstel van andere grote projecten zouden wij in principe toejuichen.

Wij hopen ten zeerste dit u deze overweging tot de uwe zal maken en de opties serieus zal beoordelen.

In dit verband maken wij u attent op een primaire doelstelling verwoord in de Kadernota.

De sociale programma’s zoveel mogelijk ontzien

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Hart voor Stad
Bert Bok voorzitter Will Evers secretaris