Rente swaps

(4 februari 2016)

Geachte leden van de gemeenteraad, In onze eerdere analyses van jaarcijfers en accountantsverslagen hebben wij o.a. aandacht besteed aan swaps.< lees verder »»