Aspecten van de kadernota 2012

Artikel geplaatst op: 18 juli 2012

Hart voor Stad heeft een brief aan de fracties van de gemeenteraad van Zaanstad gestuurd over de kadernota met als titel "Moet het roer verder om?"


Reserves afboeken, subsidies burgerorganisaties, cultuur en sport terugdraaien. Ook onderhoud openbare ruimte is de dupe. Wij moeten ons afvragen of het genoeg is om tot een sluitende meerjaren begroting te komen.

height=461Bij instellingen zoals de wijkorganisaties, waar jarenlang met veel energie aan is gewerkt om tot een goed functionerend geheel te komen, wordt een fundament weggeslagen. Het risico van een harder tegen elkaar opstellen is levensgroot. De fracties, die met deze maatregelen zonder rechtvaardige aanpassingen instemmen nemen, een grote verantwoordelijkheid op zich.

En dan nog iets. Bijgaand artikel, dat woensdag 18 juli in het NHD is opgenomen “Waarde ver onder WOZ” vestigde onze aandacht opnieuw op een mogelijk probleem. Al langere tijd hebben wij bij onze gesprekken met raadsfracties de aandacht erop gevestigd dat de waarde van het gemeentelijk onroerend goed wellicht te hoog is ingeschat.  Het is zaak om bij de afsluitende besprekingen over de kadernota vast te stellen dat deze situatie zich in Zaanstad niet voordoet.

Wij hebben er eerder voor gepleit om één of meer grote projecten op termijn te stellen zodat deze last voorlopig van de schouders is. Dit is naar onze mening de enige manier om tot een reële sluitende begroting te komen zonder lijken in de kast. Het zal ook de verschuiving van de lasten naar de toekomst nog enigszins draagbaar houden.