GroenLinks stelt vragen over bomenkap Verkadeterrein

Artikel geplaatst op: 11 april 2012

Onlangs zijn er door diverse fracties waaronder GroenLinks Art. 51 vragen gesteld over het kappen van bomen in Zaanstad. Deze vragen zijn inmiddels door het College beantwoord onder andere met de duidelijke bevestiging dat de boomnorm van 0,4 boom per inwoner van Zaanstad nog steeds gehaald wordt.


Op 7 april 2012 heeft ons een brief van Hart voor Stad bereikt met allerlei opmerkingen en beschuldigingen over het bouwrijp maken van het Verkadeterrein voor de Overtuinen, die nauw raakt aan de kwestie van het al of niet terecht kappen van bomen . Het gaat in deze brief met name over het Tauw Rapport en de eisen die de Flora- en Faunawet stelt.

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen aan het College van B & W

  1. Kan het College ons zo gauw mogelijk laten weten wat er waar is van de opmerkingen en beschuldigingen in de brief van Hart voor Stad van 7 april 2012?
  2. Wil het College naar aanleiding van deze brief zo snel mogelijk een nader onderzoek instellen naar de gang van zaken op het Verkadeterrein? Zo ja, wil het College de Raad dan informeren naar welke zaken er een nader onderzoek wordt ingesteld?
  3. Op welke termijn kan de Raad de resultaten van deze nadere onderzoeken tegemoet zien?

Namens de fractie van GroenLinks,
Romkje Mathkor