Beantwoording vragen over bomenkap Verkadeterrein

(21 juni 2012)

Door mevrouw Mathkor zijn mede namens de leden van de fractie van GroenLinks vragen gesteld op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde v lees verder »»

Brief aan college B&W van Zaanstad over Verkadeterrein

(17 juni 2012)

Onze vereniging heeft een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad. Hier gaan we in op het voorm lees verder »»

Steun voor Hart voor Stad

(12 april 2012)

(persbericht) Naar aanleiding van het kappen van 500 gezonde bomen in de nabijheid van het Verkadeterrein heeft de vereniging Hart voor lees verder »»