Pies of keek

Artikel geplaatst op: 18 maart 2012

Na de blunder met een logootje van 3,5 ton waarbij alle medeklinkers uit Zaanstad vielen, thans 1,5 miljoen om de volledige naam van de gemeente van de borden te schreeuwen.


Je zou toch denken dat een links-liberale coalitie die financieel aan de geeuwhonger ligt de hand tenminste op de knip houdt en wel andere prioriteiten heeft dan geld wegpompen. Als het dan toch weg moet, dan wil ik graag helpen.

Een investering in een duurzame stad, een economisch en logistiek knooppunt ten noorden van Amsterdam, een uitstekend bereikbare stad, een compacte stad, het centrum verkeersluw, minder fijnstof, meer economische activiteiten met bijbehorende werkgelegenheid, met groen en natuur eromheen.

Dan breng je het spoorverkeer ondergronds met 4 banen, waarvan je er twee in gebruik neemt. De rest is strategische reserve. Vanaf station Zaandam tot voorbij Rooswijk. Onder de provinciale weg.

Dan wordt de spoorwegovergang Guisweg niet de plek voor weer een deprimerend, goor, bepist en onveilig fietstunneltje zoals Prorail, omhelsd door wethouder Straat, thans in overweging neemt. Er liggen al twee van die tunneltjes in of nabij Rooswijk. Schei toch uit met geld smijten, gesubsidieerd of niet.

De Guisweg wordt met het ondergronds spoor een gewone verkeerskruising, maar ook bij de Leliestraat kan je de Provinciale weg recht oversteken, vanuit Westerwatering kan je direct naar de Van Goghweg en zo verder richting Zaandam. Alle tunneltjes weg, de problemen rond de Brug bij de Binding verleden tijd, eindelijk een normale verkeersafwikkeling.

Het gebied tussen de westzijde en de oostzijde van de dan voormalige spoorweg kan gebruikt worden voor woningbouw en zo realiseer je een compacte(re) stad.

De versmalling van de provinciale weg door Wormerveer wordt voortgezet richting Inverdan. Daardoor ontstaat meer ruimte bovengronds. De A8 wordt bij de Guisweg en de Provinciale weg voorzien van op en afritten zodat men op de kruisingen alle kanten op kan. Zowel richting Amsterdam als richting A9. Zo wordt de A8 een bovenwijkse verbinding van hoge kwaliteit.

De anderhalf miljoen moeten dus niet geïnvesteerd worden in weer een gratuite “Taskforce Ruimtewinst” of een Quick Scannetje “Spoorse doorkruising” waarbij de deskundigen het spoor dwars door de begraafplaats van Zaandijk laten lopen. Maar in een uitvoeringsplan opgesteld door een kleine groep ambtenaren,  betrokken burgers en mogelijk een aannemerscombinatie.

Die anderhalf miljoen worden door de raad zeker door het riool gespoeld.  Helaas ligt een spoorlijn dieper.

Bestuur Hart voor Stad