Stil asfalt op A-8 boven Oud Koog

(28 september 2018)

Onder de titel “Stil asfalt, Voor- en nadelen in een gemeentelijke omgeving” hebben wij e.e.a. met elkaar vergeleken.

Stil asfalt Voor- en nadelen in een gemeentelijke omgeving

(27 augustus 2018)

Stiller asfalt’ is een verzamelterm voor deklagen op de weg die zorgen voor minder geluidsbelasting.
Dit type asfalt heeft een and lees verder »»

ASKRO project

(4 juni 2018)

Aansluiting Assendelft – Krommenie

De wal zal het schip wel keren

lees verder »»

Metro project

(4 juni 2018)

AMSTERDAM  EN ZAANSTAD VERBONDEN DOOR DE METRO.

De vereniging Hart voor Stad denkt al jaren over dit onderwerp lees verder »»

A-8 project

(4 juni 2018)

De A-8 kent nu al een zodanige toename van verkeer dat zonder maatregelen de toegestane geluids- en fijnstofnormen zullen worden overschreden.lees verder »»

Afwaarderen van de N203 (Provinciale weg).

(4 juni 2018)

Er wordt wel gezegd dat meer asfalt meer verkeer aantrekt. In de praktijk blijkt dat veelal ook zo te zijn.

lees verder »»

Gouw project

(2 juni 2018)

Met onderstaande oplossing menen wij gevolg te geven aan diverse (raads) verzoeken voor een betere ontsluiting van Westerwatering.lees verder »»

Project Prins Bernhardplein

(2 juni 2018)

De voornaamste verkeersstroom is vanaf A-8 richting Centrum vv.

lees verder »»

Schans project

(2 juni 2018)

Omgeving Guisweg

Het raadsbesluit dd. Van 25 januari 2018 is een positief gevolg van wat eerder is uitgewerkt.

lees verder »»

Kruising Guisweg en spoorlijn

(16 april 2018)

Er komt een ongelijkvloerse oplossing voor de kruising met het spoor bij de Guisweg.
Dit kan alleen wanneer dit gekoppeld wordt aan gebi lees verder »»

AEDIFICABIT FUTURA - Bouwen voor de toekomst

(28 april 2016)

"Het is noodzakelijk, dus is het mogelijk" zegt G.A. Borghese.

lees verder »»

KOEPEL OVER A-8 IN ZAANSTAD?

(6 september 2015)

In het Noord Hollands Dagblad van 29 juli 2015 werd een artikel over de overkoepeling van de snelweg A-8 ter hoogte van Koog aan de Zaan en Koge lees verder »»

Afsluiting Guisweg ? ook op zoek naar een goede oplossing voor fiets- en autoverkeer.

(4 april 2015)

Het fietsverkeer vanaf Westzaan en Westerkoog krijgt een nieuw fietspad ten Noorden van de A8 vanaf de Verlengde Guisweg. Dit fietspad sluit aan lees verder »»

Afsluiting Guisweg ? ook op zoek naar een goede oplossing voor fiets- en autoverkeer.

(26 januari 2015)

Uiteraard is ??n van de onderwerpen waar wij veel aandacht aan besteden het onderzoek andere oplossingen te vinden voor alle gelijkvloerse spoor lees verder »»

Geachte leden van de ver. HvS

(29 november 2014)

Uiteraard is één van de onderwerpen waar wij veel aandacht aan besteden het onderzoek andere oplossingen te vinden voor alle gelij lees verder »»

Analyse kruising Provinciale weg en de Guisweg Zaandijk

(19 oktober 2014)

Wij hebben metingen gedaan bij genoemde kruising van het verkeer op woensdag 13 augustus 2014 van 16.00 uur tot 17.20 uur. Daarbij hebben wij st lees verder »»

Aansluiting A9 - A8 en de gevolgen voor Zaanstad

(21 november 2012)

Onlangs werden wij geconfronteerd met het samenvallen van twee infrastructuur plannen die grote invloed hebben op de leefbaarheid voor de bewone lees verder »»

Het spoor wordt begraven

(16 april 1997) In het archief van de vereniging HvS treffen wij een krantenartikel aan uit 1997. Hierin staan de plannen voor een ondergronds station in Zaandam. lees verder »»