Over de toekomst van de Gedempte Gracht

Artikel geplaatst op: 28 januari 2012

Hierover is al heel veel gezegd. Inmiddels blijkt dat Inverdan, waar deze belangrijkste winkelstraat van Zaanstad deel van uit maakt, zeer ernstige kosten overschrijdingen kent. Wij moeten daarbij op dit moment denken aan een bedrag van ongeveer Euro 25 tot 30 miljoen. Bovendien hebben diverse projectontwikkelaars en bouwondernemingen afgehaakt of de plannen op termijn gesteld.


Onze vereniging heeft oog voor deze moeilijke situatie waarin onze gemeente verkeert. Daarvan uitgaande hebben wij enige aanpassingen aangebracht aan het ontwerp van Zilverkreek. Deze aanpassingen hebben ten doel de kosten van aanleg nog verder terug te brengen en de bouwtijd tot een minimum te beperken. Bovendien kunnen een groot aantal onderdelen zoals die ook zijn opgenomen in het gemeentelijk plan van de Gracht erin worden verwerkt. Zodoende zijn eerder gemaakte ontwerpkosten niet voor niets geweest. Bovendien wordt de “kwaliteit”, die na reconstructie van onze belangrijkste winkelstraat zo gewenst is behouden of zelfs verhoogd.

Wij spreken nu zomer 2010. Indien binnenkort wordt besloten tot het in verdere studie nemen van het alternatieve plan Zilverkreek kan het gedetailleerde ontwerp eind van dit jaar gereed zijn. De bouwvergunning kan begin 2011 worden aangevraag en de bouwer worden aangewezen. Een serieuze inschatting van de bouwtijd is 4 tot 6 maanden. Dit houdt in dat de Gedempte Gracht in haar nieuwe vorm - dus met Zilverkreek - in september 2011 gereed kan zijn.

Dit is in vergelijking met het gemeentelijk ontwerp een tijdwinst van één tot anderhalf jaar.

Door veel deskundigen is vastgesteld dat de aantrekkelijkheid (kwaliteit) van de winkelstraat door genoemd ontwerp sterk zal stijgen