Hart voor Stad zegt Basta

Artikel geplaatst op: 1 oktober 2011

Gezien alle tegenwerking die wij van de gemeente Zaanstad hebben ervaren om over dit onderwerp tot een dialoog te komen is besloten onderstaande email aan alle raadsleden van de gemeente te zenden. Het spreekt vanzelf dat wij u graag over achtergronden en nadere details willen inlichten.


Zaanstad, 1 september 2010
Geacht raadslid,

Onze vereniging zegt BASTA,  het is genoeg.

Van ons zult u, bijzondere omstandigheden daargelaten, over de Gedempte Gracht niets meer horen. Wij hebben u voldoende getracht duidelijk te maken dat u op de verkeerde weg bent.
Wij zullen ons met andere zaken van gewicht ten behoeve van de gemeente en haar burgers bezig houden. Wij herhalen dat wij een positieve samenwerking zoeken met Raad en het College.

Vooral na de verkiezingen en met een nieuw college hebben wij nog altijd de hoop dat deze samenwerking ooit tot vruchtbare resultaten zal leiden. Het is uw verantwoordelijkheid, en dan ook alleen de uwe, als controlerend hoogste orgaan:

  • Dat de gemeente links en rechts, zelfs op sociaal gebied, moet bezuinigen om de ongewenste gracht te graven; (kosten méér dan 14 miljoen).
  • Dat winkeliers en bezoekers het laten afweten; (vertraging gaat 1,5 tot 2 jaar worden).
  • Dat het college zijn verantwoordelijkheid voor vertragingen afschuift op de burgers van Zaanstad; (Uitspraak wethouder Luiten, gesteund door de heer Linnekamp) en tracht een journalist te beïnvloeden. (mail van de heer R. Swart).
  • Dat de burgers geen open oor vinden maar zich aan de kant voelen worden gezet door uw ambtenaren en juristen; (kwansuis democratie, polls, open brief van winkeliers, burgerinitiatief, correspondentie, “Brieven van lezers” in dagbladen, zienswijzen enz.)
  • Dat met notulen naar believen wordt aangerommeld;
  • Dat een brief van de ombudsman wordt verdonkeremaand (niet op BIS) en niet wordt opgevolgd;
  • Dat wederzijds aanspreekbaar tot nu toe een farce is gebleken.

De vereniging Hart voor Stad zegt BASTA!

Het is volledig uw (kostbare) baby. En u bent verantwoordelijk.

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Hart voor Stad
B. Bok voorzitter
W.H. Evers secretaris