Wat er aan vooraf ging

Artikel geplaatst op: 1 januari 2008

Op 11 december 2009 besloot de gemeenteraad het voorstel van B&W te aanvaarden voor het z.g. Definitief Ontwerp (DO) voor de diepe gracht.


Het is een raadsel dat de leden van de raad zonder meer accoord zijn gegaan met een bouwvertraging van 1 to 1,5 jaar waardoor nu de planning is dat het ontwerp eind 2012 gereed is. Wij zeggen met nadruk “de planning” want inmiddels hebben wij al weer geruchten gehoord over verdere vertragingen en kostenoverschrijdingen. Tenzij de gemeenteraad accoord is met een extra kostenpost van 1 miljoen Euro om de bouw te versnellen.

Al eerder hebben wij vraagtekens gezet bij het aanvaarden van het Voorlopig Ontwerp (VO). Daartoe werd op 4 december 2008 door de gemeenteraad op voorstel van B&W bij meerderheid van stemmen besloten; dit houdt in het uitgraven van de Gedempte Gracht met een diepe gracht in een betonnen bak of een bak bestaande uit stalen damwand en een betonnen bodem tegen hoge kosten met een bouwtijd van twee jaar. Een belangrijk argument om goedkeuring te geven aan het voorstel van B&W vormde een brief van Stichting Binnenstadmanagement Zaandam waarin werd gesteld dat de winkeliers volledig achter deze plannen stonden. Deze zelfde Stichting is inmiddels tot de slotsom gekomen dat dit nogal naast de waarheid staat. Zie de correspondentie daarover tussen SBZ en B&W dd.  4 december 2008 en 17 maart 2009.

Ter ondersteuning van onze acties heeft een groot aantal winkeliers van de Gedempte Gracht op 31 maart 2009 een open brief gezonden aan B&W en de gemeenteraad.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de meerderheid van de burgers van Zaanstad hebben wij de oorspronkelijke schetsen van ons ontwerp verder uitgewerkt in de vorm van een gedetailleerde tekening. Graag hadden wij gezien dat B&W gekomen was met een keuzemogelijkheid tussen een diepe gracht en een ondiepe stroom. Steeds heeft men geweigerd ieder initiatief daarvoor te ondersteunen! Toch liet het Raadsbesluit van 11 januari 2007 hierover deze mogelijkheid open.
Wij hebben een vergelijking gemaakt tussen “het voorlopig ontwerp = een bak met water met een stalen damwand” en ons ontwerp, “de Zilverkreek” . Deze vergelijking in gebaseerd op het ontwerp zoals dat door B&W openbaar is gemaakt en onze ideeën daarover. Ze omvat de wensen en ideeën die u op verscheidene momenten heeft geuit.

Deze vergelijking omvat echter weinig of geen aspecten die betrekking hebben op de aanleg, maar uitsluitend die welke voor u als bezoeker na gereed komen van belang zijn. Onderwerpen zoals kosten van aanleg, lengte van bouwperiode en overlast voor de omgeving gedurende de aanleg zijn daarin dus heel summier opgenomen.

Verder is er een summiere beschrijving van de kosten die gepaard gaan met de reconstructie van de Gracht. Het is zeer verhelderend om te lezen wat er allemaal komt kijken als de gemeente inderdaad de gracht wil gaan graven. Na verschillende contacten met ambtenaren en raadsleden hebben wij nog een verder alternatief ontwikkeld in de vorm van een tijdelijke “Zilverkreek”. Een kosten vergelijking vindt u hier.

De naam Zaanbeek was tot nog toe de werknaam. Ons idee van een ondiepe stroom gaat veel verder dan een beek. Kijk maar eens op beschrijving en tekening hoe dit eruit kan gaan zien.

En dan de naamgeving. Hoe gaan we de Gedempte Gracht noemen. Zaankanters bedenk eens wat!
Er zijn al wat voorstellen; kijk maar op naamgeving.