Rapportage onderzoekscommissie Nauerna

Artikel geplaatst op: 10 februari 2011

Vrijdag 10 februari is de eerste rapportage van de begeleidingscommissie van het raadsonderzoek Stortplaats Nauerna naar de gemeenteraad gestuurd. In de rapportage valt te lezen welke stappen er zijn gezet sinds de start van de commissie in november 2011.


In september 2011 heeft de raad een motie aangenomen om een raadsonderzoek uit te voeren naar de actuele storthoogtes en restcapaciteit van de stortplaats Nauerna. Dit omdat eerder gepresenteerde rapportages door de gemeente Zaanstad en door de Belangengroep Nauerna hebben geen eenduidig beeld konden schetsen over de actuele situatie van de stortplaats. De commissie heeft voor het onderzoek de Rekenkamer Zaanstad gevraagd om hen als adviseur bij te staan.

De begeleidingscommissie, onder voorzitterschap van Ruud Pauw (ROSA), bestaat daarnaast uit een viertal raadsleden. Vanaf de start in november zijn er twee bijeenkomsten geweest om de onderzoeksvragen zo scherp mogelijk te formuleren. Daarnaast loopt op dit moment de laatste fase van een traject om een technisch bureau te contracteren dat antwoord moet geven op de onderzoeksvragen. Naast technische expertise en uiteraard prijs, is onafhankelijkheid ten opzichte van de direct betrokkenen in het dossier Nauerna bepalend voor de uiteindelijke gunning. Na afronding van het technisch onderzoek zal de commissie haar bevindingen presenteren aan de gemeenteraad.