Gierzwaluwen

Artikel geplaatst op: 1 januari 2011

Gierzwaluwen en huismussen zijn vogelsoorten die thuishoren in de stad. De stad biedt deze vogels steeds minder plekken om te broeden. Door aanpassingen in de manier van bouwen kunt u helpen om de gierzwaluw en de huismus weer een thuis te geven.


Met name de populatie van gierzwaluwen liep in de afgelopen jaren in onze contreien zienderogen terug. Dit was de aanleiding om enige jaren geleden de Gierzwaluwenwerkgroep afdeling Zaanstreek op te richten. Deze groep van vrijwilligers hebben goed werk verricht.

Na intensief overleg met de gemeente wordt nu bij nieuwbouw altijd gekeken of door kleine wijzigingen in constructies nestmogelijkheden gevormd kunnen worden. Zo heeft de dakconstructie van het nieuwe gemeentehuis in Zaandam aanpassingen gekregen waardoor nestbouw mogelijk is gemaakt. Bij elk aanvraagformulier voor een bouwvergunning zendt de gemeente nu standaard een brochure mee voor de instandhouding van stadsvogels zoals gierzwaluwen maar ook bij voorbeeld de gewone huismus. Bravo.

Beschrijving van de Gierzwaluw