Tunnels onder Prins Berhardplein?

Artikel geplaatst op: 12 december 2013

De gemeente heeft een kostbare studie gemaakt om te komen tot een volledige ondertunneling van het Prins Bernhardplein. Een kritische kanttekening.


Allereerst valt het ons op dat de studie nog niet compleet is. Ja, zelfs de basis ervan ontbreekt namelijk een nauwgezette studie van de verkeersstromen die worden verwacht. Waar komen al die auto’s vandaan en waar willen ze naar toe. En verder zegt de studie: Wanneer de grens van de capaciteit van het Prins Bernhardplein wordt bereikt is niet onderzocht.

Een deel van het antwoord weten wij wel en wellicht is dat ook de reden dat de gemeente dit belangrijke deel van deze studie weg wil houden.

Wij gaan het proberen uit te leggen. U weet dat de spoorbaan Zaandam – Uitgeest de stad in tweeën deelt. U weet ook dat de A8 komende uit het Westen geen afslag heeft op de Provincialeweg. Daar is geen ruimte voor. Verkeer dat als bestemming de Oostkant van Zaanstad heeft, rijdt dus door tot aan het Knooppunt Zaandam (Het klaverblad) en gaat vandaar over de Prins Bernhardweg en (daar komt het) via de Prins Bernhard rotonde verder Zaandam in. Dit verkeersaanbod zal in de toekomst o.a. sterk toenemen door de aansluiting die wordt gemaakt tussen de A9 bij Beverwijk en de A8 bij Assendelft. En alles dus twee keer de Zaan over!

Maar nu de oplossing. Eenvoudig maar kostbaar. Breng het spoor ter hoogte van de kruising met de A8 omlaag en er komt genoeg ruimte. Hart voor Stad – met haar werkgroep SPODO (Spoorse doorsnijding) – is bezig dit verder uit te werken.

Gehoopt mag worden dat met de aanstaande verkiezingen er voldoende partijen komen die deze oplossing hoog in hun vaandel zullen zetten.

Bestuursopdracht Prins Bernhardrotonde (pdf)