Projectgroep Spoorse Doorsnijding gevormd

Artikel geplaatst op: 30 oktober 2013

Op woensdag 30 oktober 2013 is besloten de projectgroep SPODO (Spoorse Doorsnijding) te vormen onder de paraplu van Hart voor Stad.


Voorzitter:
Jan v.d. Ward
Leden:
Dirk Hartog
Jan Oskam,
Joop Vogelaar,
Nico de Vries

Het is de bedoeling er toe te komen dat het onderwerp SPODO voorop op het politiek prioriteiten lijstje komt te staan. Daarbij is het uitgangspunt het MOVARES rapport dat echter slecht één van de mogelijkheden tot oplossing van de problemen kan zijn.  De projectgroep kan geen clear cut oplossing aandragen maar zal stimuleren om daartoe te komen.

De problemen op een rijtje:

 1. Spoorboekjeloos over 7 jaar
 2. Aansluiting Westerwatering/Schildersbuurt
 3. Aansluiting Rooswijk/Oud Zaandijk
 4. Aansluiting N9 voor industrie in Assendelft. (brug over Nauernasevaart?)


Verdere opmerkingen:

 1. De vaarwegen en waterafvoerkanalen in dit gebied vormen een bijkomend probleem
 2. De Provincialeweg kan over de gehele afstand 2 baans worden.
 3. Lightrail vanuit Amsterdam Noord tot station Kogerveld (station upgraden)
 4. Lightrail vanuit Amsterdam tot Uitgeest.
 5. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk politieke fracties het onderwerp SPODO in het verkiezingsprogramma opnemen.
 6. Task force Ruimtewinst stelde nieuw station voor onder A-8 kruising.
 7. Betwijfeld moet worden of ondertunneling financieel haalbaar is voor de bedragen zoals genoemd in het MOVARES rapport.
 8. De aansluiting A-8 met de A-9 kan ook een rol gaan spelen.


Eerste stappen:

 1. Politiek en leden informeren.
 2. Inventarisatie beschikbare stukken
 3. Afspraak wethouder Straat
 4. Daarna overleg met nog vast te stellen andere partijen.


Tijdens het overleg met de wethouder zal o.a. worden gevraagd:

 1. Waarom niets gedaan aan collegeprog. over dit onderwerp
 2. Welk onderzoek heeft college gedaan voor financiële onderbouwing door overheden ed.
 3. Welk verder overleg met derden heeft plaats gevonden o.a. andere gemeenten met gelijke problematiek
 4. Welke reserveringen/subsidies heeft Znstd voor dit doel.
 5. Is een andere prioriteitsstelling v.w.b. investeringen mogelijk.