Grootoorvleermuizen en het Verkadeterrein/Overtuinen

Artikel geplaatst op: 26 juni 2013

Zoals bekend zijn vorig jaar ongeveer 500 gezonde bomen gekapt op de terreinen Overtuinen in de nabijheid van het Verkade terrein. Hier kwamen beschermde zoogdiersoorten voor waaronder de sterk beschermde en zeldzame grootoor vleermuis.


Op advies van de zoogdieren vereniging zijn ten behoeve van deze zoogdieren maatregelen tot behoud ervan genomen. Na het kappen van de bomen heeft onze vereniging overleg gehad met de gemeente en de zoogdierenvereniging. Daarbij werd overeengekomen dat in het voorjaar van 2013 de gevolgen van het kappen en de doeltreffendheid van de genomen maatregelen zou worden onderzocht.

Met dit doel werd in week 22 werd een avond telling gedaan door Eco-Logisch (daartoe door de gemeente aangesteld) en ons bestuurslid Gré Luttik.

Een donkere excursie
Op een eilandje aan de achterzijde van de Mauvestraat is een vleermuizenhotel in de vorm van een driehoek waarvan de nok ongeveer 3 meter hoog en de lengte ongeveer 4 meter. Helaas troffen we geen vleermuizen of restanten van aanwezigheid van vleermuizen aan. De vernielingen zouden mogelijk hier een oorzaak zijn. Er ontstaat dan tocht.

Met een boot door de sloten varend verder luisterend via de Batdetector naar geluiden van vleermuizen. Drie soorten vleermuizen werden waargenomen (Laagvlieger, e.a.) maar helaas niet de zo vurig gehoopte Grootoorvleermuis. Dat de Grootoorvleermuis niet werd waargenomen wil niet zeggen dat deze niet op een ander later tijdstip in deze of de volgende maand niet zou kunnen worden aangetroffen.

Aan de oostkant van het gerooide Verkadeterrein zijn hekken geplaatst die zijn voorzien van een groen doek over bijna de gehele lengte van het terrein. Deze hekken moeten de bomen vervangen die in het verleden als oriëntatiepunt dienden voor de (Grootoor-)vleermuizen. Helaas is dit hek op verschillende plaatsen bruut neergeslagen.

Opgemerkt zij dat de lichten van de Verkadefabriek nogal fel zijn en ver schijnen. Zonder daar een conclusie aan te verbinden leek het ons dat de Batdetector stiller was in de buurt van de lichten. Daar waar het donker was, was er meer vleermuizenactiviteit.

Alles bij elkaar een bijzondere avond/nacht die begon rond 22.00 uur en eindigde kort na 0.00 uur.

De binnenstedelijke natuur heeft naar onze mening niet de aandacht van het gemeentebestuur, dit in tegenstelling tot b.v. een stad als Haarlem waar het één van de speerpunten is.

Adviezen aan de gemeente

  • schade herstellen en duidelijk aangeven dat het hier gaat om een vleermuizenvoorziening.
  • Het vleermuizenhotel voorzien van het bordje BATHOTEL en de afbeelding van de jeugd zo bekende vleermuis er naast.
  • het hek de naam geven:” vleermuizenrouteplanner”. Enkele openingen laten in het hek zodat “vissende jongelui” er doorheen kunnen.
  • De gemeente gaat op strategische plekken meer info bieden over de binnenstedelijke natuur.
  • De gemeente bezint zich alvorens bomen te kappen. Grootschalige bomenkap levert schade op aan de binnenstedelijke natuur.
  • de gemeente gaat in overleg met Verkade om de lichtspreiding richting overtuinen te verminderen. Dit is ook van belang als in een latere fase hier woningbouw plaats vindt.

Met dank aan Stefan van Eco-Logisch.

Hart voor Stad wil de gemeente bedanken voor het inschakelen van Eco-logisch en verwacht dat het niet bij deze ene telling blijft.