Brief aan de raad van Zaanstad

Artikel geplaatst op: 19 oktober 2014

Velen van u hebben inmiddels de brief dd. 13 augustus 2014 van de Provincie NH en Delegatieoverleg BOR Regionet ontvangen. In deze brief wordt aangedrongen op een snel besluit ten aanzien van de aanleg van een fietstunnel op de kruising Provincialeweg ? Guisweg Zaandijk.


In een overleg met wethouder Straat (die destijds het onderwerp infrastructuur onder zijn hoede had) deelde deze ons al mee dat de aanleg van deze tunnel grote technische bezwaren kende.

Verder deelde vertegenwoordigers van Prorail bij recent overleg ons mee dat na aanleg van de fietstunnel Zaanstad daarmee de eerstvolgende 15 jaar genoegen diende te nemen. Steun van Prorail voor oplossing van het auto verkeersvraagstuk aldaar zou verder niet moeten worden verwacht. Voor Prorail is het primaire belang langzaam verkeer en voetgangers van de spoorbaan weg te houden. Dit geldt in mindere mate voor auto verkeer.

Met onze analyse van dit auto verkeersvraagstuk dd. 15 aug. 2014 hebben wij aangetoond dat de oplossing daarvan geen 15 jaren meer kan duren.

In een rapport van Movares dd. 15 jan. 2011 wordt ingegaan op mogelijkheden voor de aanleg van de fietstunnel zonder dat daarbij voldoende duidelijk wordt gemaakt hoe kruisend langzaam verkeer (fietsers en bromfietsers) samen met voetgangers zich ondergronds veilig kunnen verplaatsen. Terwijl tevens voetgangers op weg naar het station er gebruik van zouden moeten maken. E.e.a. veroorzaakt grote veiligheids risico’s.

Bij uitblijven van een rapport daarover van de gemeente hebben wij de herkomst en bestemming van langzaamverkeer ter hoogte van de Guiswegoverweg bekeken. De afslagen in rood en groen aangegeven op onderstaande tekening worden veel gebruikt. Vooral tegen de avond en gedurende het weekend de gehele dag, is er veel beweging van en naar de sportaccommodaties aan de Westkant. Weinig schoolkinderen komen uit de richting Westzaan.

Het bovenstaande is voor ons reden om u dringend te adviseren oplossingen te zoeken voor aanpassingen ter hoogte van de kruising spoor – A8 – Provincialeweg voor zowel trein, auto als langzaam verkeer. Overigens meldde Prorail in dit verband ook dat op deze locatie het ondergronds brengen van de spoorbaan met aanpassing van auto- en fietsverkeer omstreeks € 70 miljoen zou kosten.

Bij onze gesprekken met velen van u bleek dat het moeilijk is om de problematiek ten aanzien van een tunnel voor langzaam verkeer bij de Guisweg in te schatten. Daarom hebben wij daarvoor nog onderstaande visualisatie gemaakt. U zult zich kunnen indenken dat ondertunneling van dit langzaam verkeer en voetgangers aldaar sterk is af te raden.
height=438

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Hart voor Stad
Werkgroep SPODO

Jan van der Wardt   Joop Vogelaar