Aangepast voorstel parkeren naar gemeenteraad

Artikel geplaatst op: 30 augustus 2012

Donderdag 30 augustus heeft wethouder Dennis Straat de parkeernota gepresenteerd. De belangrijkste punten uit de nota zijn beperkte gebiedsuitbreiding, ??n parkeerregulering, drie zones, hogere tarieven, modernisering parkeerautomaten, meer controleren.


Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gebiedsuitbreiding van betaald parkeren te beperken tot de spoorstrip en de Cypressehout in Zaandam. Wethouder Dennis Straat van Bereikbaarheid en Mobiliteit: ´Wij hebben tijdens de bewonersavonden goed geluisterd naar de argumenten van bewoners en ondernemers en vinden de stem van onze inwoners op dit punt doorslaggevend. Met de parkeervisie die er nu ligt, maakt Zaanstad parkeren in de stad een stuk eenvoudiger, overzichtelijker en beter,’ aldus de wethouder. ‘Zo gaan we terug van 11 naar 3 parkeerzones, komt er één parkeerregulering in wijken waar nu belanghebbenden en betaald parkeren is, stimuleren we het parkeren in parkeergarages en parkeerterreinen, intensiveren we de controles en zorgen we voor nieuwe, innovatieve parkeerautomaten.’

Het college van burgemeester en wethouders legt het nieuwe voorstel dit najaar voor aan de gemeenteraad. Deze moet uiteindelijk besluiten. Met de bovenstaande maatregelen zal de gemeente haar opgelegde taakstelling van 7,6 ton niet halen. Voor de resterende 2,2 ton moet nog een oplossing worden gevonden tijdens de volgende begrotingsonderhandelingen. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding. Het is nu aan de raad een oordeel te geven over de parkeervisie en het dan vast te stellen.

De voorgestelde maatregelen op een rijtje.

Betaald parkeren & Vergunningparkeren

 • Geen gebiedsuitbreiding betaald parkeren in de wijken Rosmolenbuurt, Zaandam Zuid, Zaandam Oud West en Zaandam Nieuw West tussen Zwaneneiland en Molen ‘Held Jozua’. Wél komt er uitbreiding van betaald parkeren (automaten) op de spoorstrip en het Cypressehout in Zaandam;
 • In heel Zaanstad worden het vergunninghoudersparkeren omgezet in betaald parkeren. Bewoners en bezoekers mogen alle parkeerplekken in een wijk gebruiken. Parkeervergunningen worden in de hele wijk geldig;

We komen tegemoet aan de zienswijze van bewoners door de parkeerterreinen aantrekkelijker te maken dan de woonstraten en zo zoekverkeer in de wijken te voorkomen door:

 • het introduceren van dagkaarten ad € 6,- op de Zaandamse parkeerterreinen Behouden Haven, Burcht en Rozengracht (tot het moment van de nieuwe inrichting). Het dagtarief op het veld Houtveldweg/Cypressehout/Aubade wordt € 3,-
 • parkeren op straat voor maximaal 2 uur te maken
 • met Q-park af te spreken dat zij het parkeren in garages aantrekkelijker maakt door achteraf af te rekenen per kwartier;
 • Introduceren van bedrijvenvergunningen op de Burcht in Zaandam en een volledige bedrijvenvergunning voor bedrijven die dat nodig hebben. Ondernemers kunnen een aanvullende vergunning aanschaffen voor parkeren op de Burcht op werkdagen tot 19.00 uur;
 • Er komt geen bezoekerschijf. De kraskaart blijft, maar bewoners krijgen er minder en tegen een hoger tarief (€ 2,- per kaart). Dit om het doorverkopen minder aantrekkelijk te maken. Bewoners kunnen maximaal 120 kaarten per jaar aanschaffen.
 • Voor bewoners die mantelzorg ontvangen blijft de huidige regeling bestaan (240 kaarten á € 0,40 per kaart).
 • Twee gebiedsvergunningen per adres. Parkeert men op eigen terrein dan vervalt de gebiedsvergunning, afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Wanneer voor al het parkeren op eigen terrein ruimte is, dan vervalt ook het recht op kraskaarten.

Uniforme parkeertijden
De tijden voor het betaald parkeren worden als volgt:

 • Zaandam in en rond het centrum van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 23.00 uur, zondag van 12.00 tot 17.00 uur;
 • Zaandam overig van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur;
 • Buiten Zaandam van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op koopavond tot 21.00 uur;
 • De maximale parkeerduur op straat wordt 2 uur.

Tarieven en zones

 • Hogere maar eenduidige tarieven voor vergunningen en betaald parkeren.
 • De parkeertarieven in en rond het centrum van Zaandam worden verhoogd. Hoe dichter bij het centrum, hoe hoger het tarief. De duurste in het centrum is nu 2 euro en wordt 2,50. Net buiten het centrum is nu 1,50 euro en wordt 2 euro.
 • Het gratis parkeren in de ochtend vervalt en de avondbescherming die bewoners in het centrum van Zaandam nu hebben blijft gehandhaafd.
 • In Krommenie, Wormerveer en Koog aan de Zaan wordt het parkeertarief 1,50 euro. Dat is nu 1 euro.

Moderniseren parkeerautomaten, invoeren belparkeren
Het totale parkeerproduct wordt verbeterd. Hiervoor is een aantal maatregelen in voorbereiding:

 • Alle parkeerautomaten worden vernieuwd.
 • Losse meters worden vervangen door automaten.
 • introductie van belparkeren.

De volledige parkeervisie is te lezen op de website van Zaanstad. >>>