De ontwikkeling van ZaanIJ

Artikel geplaatst op: 31 maart 2012

Op weg naar een evenwichtige toekomstontwikkeling voor Zaanstad: ?Niets doen is geen optie? Zaanstad is ten opzichte van vergelijkbare steden in Nederland een gemiddelde stad.


Op onderdelen zoals veiligheid, percentage werkelozen en groei van de creatieve bedrijvigheid scoort Zaanstad goed, maar op een aantal andere thema’s loopt Zaanstad structureel achter. Er is sprake van een sluimerende achteruitgang zichtbaar in een verdere verarming van de bevolking van Zaanstad, het achterblijven van de werkgelegenheidsgroei, het eenzijdige woningaanbod en een hoge mate van milieuoverlast.

Zaanstad loopt het risico vooral in beeld te zijn als een stad waar je niet wilt wonen door de kwaliteit van onze woningvoorraad en ons zwakke imago. Alles laten zoals het is zorgt voor verdere achteruitgang, het is noodzakelijk een duidelijke richting te kiezen voor de ontwikkeling van de stad.

Ontwikkelingsplan ZaanIJ