Bezwaren van de Rosmolenwijk

Artikel geplaatst op: 3 februari 2012

Zaandam,3 februari 2012

Aan: B&W Zaanstad via e-mail: parkeren@zaanstad.nl of
Per post: Gemeente Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaandam
of afgeven op 7 februari tijdens de inloopavond in het Pennemes.

Betreft: Zienswijze op conceptnota: Eenvoudiger en Duidelijker Parkeren van wethouder Straat van 21 december 2011.


Geacht college van B&W,

 • In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam (LJN BU7618) heeft de rechter geoordeeld dat niet aangetoond werd dat er parkeeroverlast was, noch dat aangetoond werd dat er draagvlak onder de bewoners bestond.
 • Er is geen parkeeroverlast in de Rosmolenwijk. En de nota toont het ook niet aan.
 • De gemiddelde parkeerdruk is minder dan 70%, voor de gratis parkeerplaatsen. (Rapport Dufec en de nota op blz. 49)
 • Als er al in de wijk parkeerdruk is komt dat: “omdat wijken ontworpen zijn in de tijd dat de auto nog een zeldzaamheid was en niet berekend zijn op het huidige autobezit”. (Bladzijde 3 van de toelichting). En dus geen parkeerdruk door bezoekers van het (winkel)centrum van Zaandam.
 • Echter … door het invoeren van betaald parkeren vermindert noch het aantal huizen noch het aantal bewoners met een auto!
 • Er is geen draagvlak in de Rosmolenwijk
 • Er zijn 2100 (50% van 4053 woningen op 1 km2!) handtekeningen van bewoners en 25 van ondernemers (die economische schade vrezen) tegen het voorstel betaald parkeren op 19 januari jl. overhandigd aan wethouder Straat.
 • Ik ben niet persoonlijk gehoord, zoals wel zou moeten volgens de parkeernota van 2009. Ik maak bezwaar tegen het feit dat u de gemeenteraad verzoekt (onder druk zet) af te zien van mijn democratische recht (draagvlak onderzoek) tot inspraak.
 • Het voorstel treft een willekeurige groep bewoners die toevallig dichtbij het (winkel)centrum wonen en die geen parkeeroverlast signaleren, noch die ooit bij u ter sprake hebben gebracht!
 • Bewoners en ondernemers van de wijk worden al zo hard getroffen door de crisis en kunnen vaak nog maar net het hoofd boven water houden. Het gemiddelde inkomen in de Rosmolenwijk is 4000 € lager dan in heel Zaanstad.
 • Het is derhalve onfatsoenlijk – zo niet asociaal – om juist deze groep mensen nog eens -met een verkapte gemeentebelasting- onevenredig veel te belasten.
 • De Rosmolenwijk is een wijk met de sterkste vergrijzing van Zaanstad (65+ ers: 2010: 1460 = 20,5%  in 2020: 1803 = 25,2% ; Zaanstad: 18%) en is aangewezen als “woon/service-wijk”. De toegankelijkheid van deze “service” zal onder druk komen te staan als “hulpverlening” moet gaan betalen voor parkeren.
 • In de regel schrikt parkeerregulering bezoekers af, hetgeen tot sociale verschraling en vereenzaming leidt
 • Activiteiten in buurtcentra, kerken en sporthallen zullen minder “klanten” trekken.
 • “De (hele) Rosmolenwijk is ronduit negatief over betaald parkeren. (bladzijde 8 van de toelichting en 55 van de nota).  Ik dus ook!
 • Ik ben tegen de invoering van betaald parkeren in de Rosmolenwijk. De invoering er van is een oneigenlijk middel. En ik verzoek u de nota in te trekken.

Met vriendelijke groet,
J.A. ten Napel, Heijermansstraat 143, 1502 DJ Zaandam