Stil asfalt op A-8 boven Oud Koog

Artikel geplaatst op: 28 september 2018

Onder de titel “Stil asfalt, Voor- en nadelen in een gemeentelijke omgeving” hebben wij e.e.a. met elkaar vergeleken.

Het artikel is te vinden op  http://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=135

Nu is besloten om inderdaad de A-8 te voorzien van een deklaag bestaande uit stil asfalt.

Ing. P. Landa directeur van het Asfalt kennis centrum schreef ons eerder hierover:

From: Ing. P. Landa  

Ja helaas is er zelfs een groot verschil.
Afhankelijk van de mate van geluidsreductie is de levensduur van het asfaltmengsel korter.
Dus: hoe hoger de geluidsreductie ds te korter is de technische en akoestische levensduur.
Een normale toplaag kan tussen de 12 en 15 jaar dienst doen.
Een geluidreducerende toplaag haalt misschien de helft of korter.
Dit valt dus tegen voor de opdrachtgevers en met name de lagere overheden (gemeentes en provincies) gaan steeds meer inzien dat de levensduur en het geluidreducerend vermogen weer en goede balans moet krijgen.
De ontwikkelingen in de industrie zijn er dan ook op gericht om duurzame mengsels te optimaliseren qua geluidreductie.
Sommige aannemers zijn daarin geslaagd en hebben dit ook al aangetoond.
Als Asfalt kennis Centrum ontwikkelen wij dit soort mengsels voor onze aandeelhouders.
RubberPave van Versluys en COLT van Mourik zijn hier voorbeelden van.


Groeten Paul Landa
Directeur Asfalt Kennis Centrum

Gezien het bovenstaande achten wij het van groot belang de aanwezigheid van fijnstof ter plaatse nauwkeurig vast te stellen.

De nieuwe deklaag van stil asfalt mag dan bijdragen tot geluidsreductie. Anderzijds moet worden vermeden dat een ander probleem gaat toenemen.