De weg naar klimaat neutraal, vragen? Nee, antwoorden! Op weg erheen!

Artikel geplaatst op: 21 augustus 2018

U weet dat:

 • conventionele brandstoffen zoals bruin/steenkool, aardolie en gas het klimaat benadelen.
 • Gas uit onze bodem tot ernstige bodemdaling en aardbevingen leidt.
 • Gas uit Rusland politiek bezwaarlijk is.
 • Conventionele brandstoffen ooit opraken.
 • Men niet blij wordt van de grote windmolens in de achtertuin en het onduidelijk is in hoeverre deze molens de grote (financieel) positieve bijdrage leveren die wordt beweerd.
 • Door windmolens en zonnepanelen opgewekte elektriciteit door weersomstandigheden zeer fluctuerend beschikbaar is waardoor conventionele elektriciteitscentrales standby moeten blijven.
 • Auto's met motoren voor conventionele brandstoffen (diesel, benzine) een grote bron van zeer ongezond fijnstof en CO2 zijn.

Het valt niet te ontkennen dat:

 • Noord Afrikaanse landen grote oppervlakten woestijn hebben.
 • Deze landen méér zonlicht in een gunstige hoek ontvangen dan ons land.
 • De meeste van deze landen samenwerking met W. Europa nastreven.


Het is bekend dat:

 • Elektriciteit moeilijk in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen.
 • De snelle technische ontwikkelingen de omzetting van electriciteit in waterstof economisch mogelijk maakt.
 • De splitsing van water in waterstofgas en zuurstof door middel van elektrolyse de beste kansen biedt om energie op te slaan.
 • Elektrische auto's zware accu's voor energieopslag gebruiken met een geringe actieradius.
 • Deze accu's bestaan uit kostbaar weinig in de natuur voorkomende grondstoffen en een beperkte levensduur hebben.

 

Een feit is dat:

 • Waterstof een drie maal hogere energetische waarde heeft dan benzine en diesel.
 • Een auto op waterstof in vloeibare vorm een actieradius heeft van ong. 800 km.
 • Dat een dergelijke auto bij gebruik uitsluitend waterdamp uitstoot.
 • Omzetting van waterstof in elektriciteit plaats vindt door middel van een geluidloze brandstofcel waarbij een dergelijk brandstofcel zeer effectief werkt.
 • Dat een waterstofauto naast het huis ook als energiebron voor de huishouding kan worden gebruikt.

 

Dan zou je kunnen zeggen dat:

 • Verder onderzoek naar optimale technologieën voor electrolyse moet worden geïntensiveerd.
 • Wij op Europese schaal afspraken moeten maken met Noord Afrikaanse landen voor het plaatsen van Photo Voltaïsche systemen (zonnepanelen) op grote oppervlaktes van woestijngrond. (Alleen Marokko heeft al ong. 150.000 KM2 woestijn waarvoor op dit moment geen economische toepassing bestaat).
 • In Marokko installaties gebouwd kunnen worden voor omzetting van elektriciteit in vloeibaar waterstof.
 • Tankschepen geschikt gemaakt kunnen worden voor transport van dit vloeibaar gas naar W. Europa.
 • De Zuidelijke landen in Europa aangesloten worden op het elektriciteitsnet van Marokko.

En het resultaat!

Dat maakt niet alleen Nederland voor een groot deel klimaat neutraal, maar ook de rest van Europa kan een stap maken.

 

Voor verdere inlichtingen kunt een toelichting vragen via info@hartvoorstad.nl