Hart voor Stad geen politieke vereniging

Artikel geplaatst op: 18 juli 2012

Op 11 juli j.l. gebeurde bij Zaanradio in het programma ?In de ban van Zaan? iets opmerkelijks. De gespreksleider stelde dat de vereniging Hart voor Stad bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zich wellicht als politieke partij zou presenteren.


Er zou een goede kans zijn dat zij met één of meerdere zetels in de raad zou komen. De andere aanwezigen meenden dat de vereniging zich goed weerde en dat er wel een kans was dat dit zou gebeuren.

Met nadruk willen wij stellen dat deze mogelijkheid beslist door ons wordt uitgesloten. Wij zijn en blijven een organisatie die de belangen van onze burgers verdedigt en dit in sommige gevallen luidkeels kenbaar maakt; maar niet als politieke partij! Te vaak is gebleken dat politieke partijen, die zeggen voor burgerbelangen op te komen, verworden tot politieke meelopers. Vooral als kans gezien wordt uit eigen kring een wethouder te benoemen worden burgerbelangen en het eigen verkiezingsprogramma ter zijde geschoven.

Het ziet ernaar uit dat wijkorganisaties met de voorgestelde financiële beknibbeling en andere beperkingen de pijp aan Maarten geven of zich op een andere manier gaan organiseren. Het risico is groot dat daardoor de stem van burgers nog minder doorklinkt in de politiek. De betrokkenheid van een vereniging als Hart voor Stad met een bovenwijks karakter wordt daardoor nog meer noodzakelijk en nuttig.

Wel breiden onze activiteiten zich ook uit naar contacten buiten de gemeente Zaanstad. Dit heeft als voordeel dat de kern van deskundigen, waar wij bij vele onderwerpen een beroep op kunnen doen, steeds groter wordt. Bijgevolg kunnen wij steeds betere adviezen afgeven zowel aan de gemeente als aan bewoners. Dit alles in het kader van onze doelstelling de belangen van de inwoners van de gemeente Zaanstad en andere belanghebbenden in de meest uitgebreide zin van het woord te behartigen.