Hart voor Stad

Artikel geplaatst op: 9 februari 2012

Sedert geruime tijd presenteren wij ons als verdediger van de belangen van de bewoners van Zaanstad. Dit betreft dan voornamelijk zo genaamde bovenwijkse belangen.
Het spreekt vanzelf dat Inverdan als kostbaar belangrijkste en langdurig project veel aandacht van ons vergt. Maar andere onderwerpen vragen ook veel aandacht. < em>De belangrijkste doelstelling is: Belangen van de inwoners van de gemeente Zaanstad en andere belanghebbenden in de meest uitgebreide zin des woords te behartigen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Wet daarvoor stelt teneinde handhaving van het woon- en leefklimaat in positieve zin te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen van mens, dier, natuur en milieu. En in het algemeen "bruggen" te bouwen tussen gemeente en bewoners. Op de website treft u de onderwerpen aan waar wij onze aandacht aan besteden. < em>Volgens onze statuten heeft onze vereniging LEDEN U als bewoner van Zaanstad nodigen wij uit om lid te worden van onze vereniging. Dat kan door hier ons een email te sturen. Het lidmaatschap kost u de luttele som van ?7,50 per jaar. U gelieve dit bedrag over te maken op rekening nr. 1499.41.579 t.n.v. Vereniging Hart voor Stad, bij de Rabobank Zaandam. Zoals u uit de doelstelling heeft gelezen is de vereniging van belang voor ons allen. Regelmatig zullen wij u en alle andere leden op de hoogte houden van onze activiteiten en de mening vragen voor nieuwe initiatieven. Uw inbreng daarbij is van groot belang.< em>Bert Bok Will Evers Voorzitter Secretaris< strong>Vereniging Hart voor Stad Wildschutter 22 1509 ZX Zaandam Telefoon 075 - 6124535