Brief aan college B&W van Zaanstad over Verkadeterrein

Artikel geplaatst op: 17 juni 2012

Onze vereniging heeft een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad. Hier gaan we in op het voormalige Verkadeterrein aan de Provincialeweg in Zaandam.


Onze vereniging heeft een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad. Hier gaan we in op het voormalige Verkadeterrein aan de Provincialeweg in Zaandam.
 

Momenteel wordt een laag schoon zand opgebracht op het voormalige Verkade voetbalveld.Het is ons niet bekend of ooit onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de ondergrond van dit terrein.

Tot 1903 heeft hier de houtzaag-paltrokmolen ’s-Land Welvaren gestaan die in dat jaar is gesloopt. Nu is bekend dat het hout van deze molens over water werd aangevoerd en veelal een aantal jaren in het water bleef liggen om in te wateren.

Bijgevolg was in de omgeving van dit type molen rondom veel water aanwezig.

Kort na de sloop zijn deze sloten gedempt. Het was toen al gebruikelijk om voor het dempen afval te gebruiken van de inmiddels in de Zaanstreek ontwikkelende industrie. Vanaf 1890 produceerde Pieter Schoen verffabriek bij voorbeeld (en kort daarna ook Sabel verffabriek) al industriële verfproducten in Zaandam.

De afvalresten hiervan zijn op vele plaatsen in onze streek teruggevonden.

In de eerste jaren van de 20e eeuw werd het terrein geschikt gemaakt voor atletiek door het opbrengen van zwarte sintels afkomstig van de gemeentelijke gasfabrieken Westzijde en aan de Parallelweg. In de 30er jaren van die eeuw werd een nieuwe toplaag aangebracht bestaande uit rode gravel. Ook werd in de 30er jaren een laag zwarte grond aangebracht waarna gras werd ingezaaid om er deels een voetbal terrein van te maken. De atletiekbaan bleef rondom het voetbalveld intact. In de loop van de jaren werden verzakkingen op dit terrein aangevuld met hoogovenslakken.

Mocht dit niet al eerder zijn gebeurd adviseren wij onderzoek te doen naar de aanwezigheid van chemische verontreinigingen in de ondergrond van het Verkade (ex) voetbalveld.

Met vriendelijke groeten,
Vereniging Hart voor Stad
Bert Bok voorzitter   Will Evers secretaris