Kinderen en hoogspanningsleidingen (2)

Artikel geplaatst op: 14 mei 2012

Onze vereniging heeft een tweetal brieven aan het College van B&W Zaanstad gezonden. Wij maken ons zorgen over de aanwezigheid van scholen, speelzalen ed. in de nabijheid van hoogspanningsleidingen.


Kinderen en hoogspanningsleidingen (2)

Artikel geplaatst op: 14 mei 2012

Onze vereniging heeft een tweetal brieven aan het College van B&W Zaanstad gezonden. Wij maken ons zorgen over de aanwezigheid van scholen, speelzalen ed. in de nabijheid van hoogspanningsleidingen.
 

De aanleiding was dat een van onze leden ons hierop attent maakte. Deze leidingen bevinden zich binnen de voorzorggrens zoals die door onze rijksoverheid is vastgesteld. Dit was helaas tot nog toe aan onze aandacht ontsnapt. Zoals bekend hebben wij met veel gemeenten contact over de aspecten verbonden met hoogspanningsleidingen. Het is pijnlijk te constateren dat in onze gemeente zelf een risicofactor aanwezig is.

Het betreft:

De obs “Kogerveld” en peuterspeelzaal de “Hooijschuur” aan de Perzikkruidweg 4 in het Kogerveld. Even verderop staat ook nog de gymzaal “de Greep” onder de leidingen .


Buurthuis de Kwaker, een peuterspeelzaal en basisschool De Rank in Westzaan

Het Compas en kinderdagverblijf “De steltloper”. aan de Parallelweg in Zaandam