Oostzaan in actie tegen hoogspanningslijnen

Artikel geplaatst op: 26 mei 2011

De gemeente Oostzaan schrijft alle gemeenten in Nederland aan om gezamenlijk actie te ondernemen tegen hoogspanningslijnen. Oostzaan wil uiteindelijk dat voor alle woningen nabij de lijnen dezelfde gezondheidsnormen gelden.


Nu maken de regels onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. In oude situaties mogen bewoners worden blootgesteld aan 250 keer meer magnetische straling dan in nieuwe situaties. In Oostzaan staan er 37 huizen die, als ze nieuw gebouwd hadden moeten worden, er nooit hadden mogen komen. In heel Nederland gaat het zelfs om 40.000 woningen.

In de brief vraagt Oostzaan gemeenten die ook hoogspanningslijnen in het gebied hebben, contact op te nemen. ,, We kunnen dan bestuurlijk en politiek de krachten bundelen en gezamenlijk invloed aanwenden om de hoogspanningsproblematiek in bestaande situaties op de politieke agenda bij rijk en provincie te krijgen. Het doel zal uiteindelijk moeten zijn dat er ook in bestaande situaties tot een qua gezondheid vergelijkbaar voorzorgsbeleid zal komen als in nieuwe situaties.’’ (bron De Zaankanter/webregio.nl)

Hart voor Stad staat in contact met Oostzaanse actievoerders en volgen deze zaak op de voet. De hoogspanningskabels lopen ook over Zaanstad en Hart voor Stad maakt zich daar ook zorgen over.