Nauerna Wint!

Artikel geplaatst op: 22 juni 2011

Rechtbank vernietigt vrijstelling bestemmingsplan: Afvalzorg moet dicht! Nauerna - Op 30 september 2009 verleende het college van B&W aan Afvalzorg vrijstelling van het bestemmingsplan ?Nauernasche Polder 1995? voor het uitbreiden van de stortplaats in Nauerna.


Zoals bekend is Belangengroep daartegen in beroep gegaan. Dit beroep is op 30 maart 2011 behandeld bij de rechtbank in Haarlem. Vandaag werd de uitspraak openbaar: De vuilstortplaats Nauerna mag niet worden uitgebreid., een glorieuze overwinning voor de Belangengroep Nauerna.

Het was de bedoeling dat Afvalzorg twee van de vier stortheuvels op de stortplaats kon verhogen. Een heuvel zou van 25 naar 35 meter gaan, de andere van 30 naar 50 meter, wat neer zou komen op 3,5 m3 en een openstelling tot 2025. Ter compensatie daarvan zou aan de noordzijde 8 hectare worden ingericht als groenbuffer.

Volgens de rechtbank ligt de vuilstortplaats op gronden die onder het bestemmingsplan vallen en die bestemd zijn voor recreatieve groenvoorziening. Onder bepaalde voorwaarden mocht van het bestemmingsplan worden afgeweken. De rechtbank stelt vast dat uitbreiding van de stortplaats in strijd is met het bestemmingsplan, maar de voornaamste reden voor het beroep van de Nauernasche bevolking is dat als rond 2009 de stortplaats vol zou zijn, er een recreatieve eindbestemming zou worden gerealiseerd. Die eindebestemming werd door het verlengen van de vrijstelling te ver opgeschoven. De rechtbank stelt dat zoals de zaken er nu voor staan er helemaal geen recreatieve eindbestemming gaat komen en hoewel het Zaanse college toch wel van een aan te leggen recreatieterrein uit gaat, vindt de rechter dat er niet voldoende rekening is gehouden met de actuele belangen van omwonenden en andere belanghebbenden. “Het college heeft de belangen op onjuiste wijze gewogen.” Zo zegt de rechter in zijn uitspraak. De overige punten in het beroep van Nauerna werden niet eens meer behandeld.

De rechtbank verklaart het beroep van Nauerna dus gegrond. Het besluit van 30 juni 2009 wordt vernietigd en het college moet proceskosten en griffiekosten betalen. Aangezien Zaanstad 13 miljoen van Amsterdam en Afvalzorg NV zou krijgen wanneer zij de Stortplaats Nauerna toch zou uitbreiden (en die al voor de helft heeft opgebruikt), heeft Zaanstad nu opeens een gat in de begroting van 13 miljoen euro.

Bron:  Assendelftonline.nl