ASKRO project

Artikel geplaatst op: 4 juni 2018

Aansluiting Assendelft – Krommenie

De wal zal het schip wel keren


Met invoeren van PHS ontstaat bij de overweg tussen Assendelft en Krommenie een zelfde probleem als bij Rooswijk. De overweg zal gedurende de dag grotendeels geen dienst kunnen doen als verbinding tussen Assendelft en Krommenie. Tot nog toe is hieraan weinig of geen aandacht besteed.  De enige jaren geleden hier aangelegde bypass biedt geen toekomstvaste oplossing.

Wij hebben overdag gedurende 30 minuten het autoverkeer komend vanaf Assendelft bij de spoorwegovergang geteld.

Totaal passeerden 148 auto’s.
Linksaf – 39                26%
Rechtdoor – 15          10%
Rechtsaf – 94              64%

De conclusie is dat het meeste verkeer komend van Assendelft  daarbij Krommenie niet als eindbestemming heeft. Aangenomen mag worden dat de percentages voor de gehele dag gelden.

Hoewel bij deze telling geen nadruk lag bij het verkeer komend van de Krommenie zijde was het opvallend hoe weinig auto’s van deze kant de spoorwegovergang gebruikten. De vraag is welke alternatieve weg deze auto’s dan wel hebben genomen.

De langste tijd dat auto’s voor de spoorwegovergang moesten wachten was 5 minuten.

Voor deze problematiek adviseren wij een andere oplossing dan bij Rooswijk. In verband met de Nauernasevaart kan hier het spoor niet verdiept worden aangelegd.

Daarom een andere oplossing

  • De gelijkvloerse spoorwegovergang wordt voor autoverkeer afgesloten.
  • Ten behoeve van het industrieterrein Assendelft en verder autoverkeer wordt een weg met brug over de Nauernasevaart aangelegd aansluitend op de N8.
  • De gelijkvloerse spoorwegovergang van de Vaartdijk wordt afgesloten.

Hoewel wij tunnels voor fietsers/voetgangers waar mogelijk willen vermijden is het in dit geval niet te voorkomen.

  • In Dorpsstraat spoorwegovergang tussen Assendelft en Krommenie komt een fietstunnel onder de spoorbaan en Provincialeweg.
  • De N 203 wordt een tweebaans lokale weg. Zie ook Afwaarderen van de N203 (Provinciale weg).

Op deze wijze kan een belangrijk deel van het fietsverkeer naar de Noordkant van de Provinciale weg worden verplaatst.