Schans project

Artikel geplaatst op: 2 juni 2018

Omgeving Guisweg

Het raadsbesluit dd. Van 25 januari 2018 is een positief gevolg van wat eerder is uitgewerkt.


 • De Provincialeweg wordt over de gehele afstand vanaf Krommenie (zie ook ASKRO project) tot de V. van Goghweg tweebaans.
 • Het station Koog aan de Zaan wordt gehandhaafd.
 • Het perron Koog Zaandijk (Zaanse Schans) wordt ong. 80 m. verplaatst richting N. Het stationsgebouw wordt gehandhaafd op de huidige lokatie.
 • Voor aansluiting van lokaal verkeer tussen Westerkoog – Westzaan – Rooswijk - Zaandijk en Oud Koog komt ter hoogte van de kruising A8 met een verdiepte spoorbaan een ovatonde. Hier passeert ook het N-Z fietsverkeer door middel van een tunnel.
 • Vanaf station Koog aan de Zaan gaat het spoortraject in de vorm van een niet overdekte betonnen bak omlaag tot voorbij de ovatonde. Optie 2 of 4 baans. Uitsluitend ter hoogte van de ovatonde zijn viaducten voorzien. Vóór station Zaandijk Zaanse Schans is dit traject weer op straatniveau.
 • Op de ovatonde worden de bestaande en twee nieuwe op - afritten A8 aangesloten.
 • Enkele bestaande op- en afritten vervallen.
 • De Spoorwegovergang Guisweg wordt voor alle verkeer afgesloten.
 • Oosterveld – Wezelstraat wordt ter hoogte van ovatonde voor autoverkeer afgesloten.
 • De Verzetsstraat wordt richting Provincialeweg voor autoverkeer afgesloten.
 • De mogelijkheid wordt open gehouden om op de omgelegde Guisweg een kleine rotonde aan te leggen.
 • Vanaf deze rotonde leidt een 2 baans weg en een fietspad parallel aan de A-8 naar de ovatonde.
 • Afhankelijk van een studie verkeersstromen kan de optie om alsnog een fietstunnel als aansluiting tussen de beide delen van de Guisweg in overweging worden genomen.
 • Door reconstructie van Guisweg en Dr. Jan Mulderstraat komt ruimte vrij voor bouw van een groot aantal woningen ten Zuiden daarvan.
 • Door de Provincialeweg twee baans te maken komt ruimte vrij voor woningbouw langszij deze weg. Zie verder Afwaarderen van de N203 (Provinciale weg).

 De Guisweg in Rooswijk wordt doodlopend en kan worden teruggebracht tot een tweebaans weg. Dit biedt daar een aanzienlijke ruimte voor waardevolle woningbouw dicht bij het station.

Een grote rij woningtjes aan de Provincialeweg uit de jaren dertig kunnen worden vervangen door moderne bouw – appartementen. 

Omdat al geruime tijd gewerkt wordt aan een oplossing voor dit gebied zijn ook al wat gegevens voor financiering beschikbaar. Mogelijkheden zijn wij tegen gekomen die wij hier graag uitsluitend als idee opvoeren.

Financiering project Schans

Kosten schatting                                                          miljoen €

 

      Aanleg tunnel                                                        65  = belang PRORAIL/NS

      Extra voorziening aanpassing wegen                   10 = belang Zaanstad, Provincie, SRA.
                                                                                _____

                                                                             75

Herkomst (deel) financiering

 

Restant Rijkssubsidie Spoorse doorsnijdingen            15        In reserve Zaanstad

Overdracht res. 2014                                                  12,5     In reserve Zaanstad

Bijdrage BOR regionet                                                 5        Toezegging 13-08-2014

Bijdrage SRA                                                                 5        Toezegging 13-08-2014

Bijdrage project A7 A8 2012                                        8        Toezegging aanleg afritten

                                                                                    ___

                                                                                    45,5

Restant te financieren;

Bijdrage Zaanstad                                                         3        Ex. Investeringsfonds

Bijdrage Provincie                                                      10        Kader verbetering doorstroming

Bijdrage Prorail                                                            4        Kader opheffen spoorwegovergang

Bijdrage Rijk                                                               12,5     Kader verbetering hoogwaardig OV

                                                                                 ____

 Totaal                                                                               68

Opbrengst vrijkomende gronden                                PM
Economisch voordeel wachttijden                              PM
Afname luchtverontreiniging                                       PM
Afname geluidsoverlast                                              PM