Kruising Guisweg en spoorlijn

Artikel geplaatst op: 16 april 2018

Er komt een ongelijkvloerse oplossing voor de kruising met het spoor bij de Guisweg.
Dit kan alleen wanneer dit gekoppeld wordt aan gebiedsontwikkeling.Spoorse doorsnijdingen

De infrastructuur van Zaanstad wordt gedomineerd door noord-zuid verbindingen: de Zaan, de spoorlijn, de Provincialeweg. Op enkele plaatsen vormen die een barrière voor verkeer van oost naar west. Het belangrijkste nog niet opgeloste knelpunt blijft de kruising van de Guisweg met het spoor. De stad zoekt al lang naar oplossingen. Veel alternatieven zijn in beeld gebracht. Lukt het nu om te komen tot een keuze die technisch en economisch uitvoerbaar is?

Knooppunt GuiswegKnooppunt Guisweg

De spoorwegovergang van de Guisweg is hinderlijk voor auto’s en langzaam verkeer. De spoorlijn wordt veel gebruikt (intercity’s tussen Amsterdam en Den Helder, sprinters naar Uitgeest en Hoorn) waardoor de overweg ongeveer 20 minuten per uur gesloten is. De weg wordt intensief gebruikt. Het spoorverkeer wordt intensiever (het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer), wat in de nabije toekomst zal leiden tot langere sluiting van de overweg.

Intensiveren op het knooppunt

Rond het station Koog/Zaandijk komen vele functies samen. De Provincialeweg loopt er langs, Cacao De Zaan staat er naast. De locatie rond het station wordt gezien als een ideale plek om te ‘verdichten’, hoger te bouwen, voorzieningen en stadse appartementen toe te voegen. Kunnen daardoor ook (subsidie)middelen vrijkomen voor de aanpak van de spoorse doorsnijding?

Verdiept spoor of verdiepte weg?

Twee denkrichtingen zijn goed onderzocht: de Guisweg onder het spoor door laten lopen of de spoorlijn ter plekke verdiepen in een open tunnelbak. De laatste optie is technisch gezien het meest wenselijk (en maakt ook een goede aansluiting van de A8 mogelijk) maar is kostbaar. Vanwege de hoge kosten leek deze oplossing onhaalbaar. Recent is deze optie opnieuw onderzocht (op initiatief van Hart voor Stad). Nieuwe inzichten (de spoorlijn wordt niet gebruikt voor goederentreinen) leiden tot de conclusie dat het ontwerp en de bouw van het verdiepte spoor aanmerkelijk goedkoper kunnen. De kosten van het gehele project komen nu naar schatting uit op ongeveer 100 miljoen euro.

Partners in de ontwikkeling

Een project van deze omvang kan niet door de stad alleen worden uitgevoerd. Mogelijke partners zijn NS en ProRail, het Rijk, de Provincie (knooppunt ontwikkeling langs de Zaancorridor) en de Stadsregio Amsterdam (de aansluiting van de A8). Hoe krijgen we het proces op gang? En in welke mate is Zaanstad bereid om ook zelf te investeren?