Analyse kruising Provinciale weg en de Guisweg Zaandijk

Artikel geplaatst op: 19 oktober 2014

Wij hebben metingen gedaan bij genoemde kruising van het verkeer op woensdag 13 augustus 2014 van 16.00 uur tot 17.20 uur. Daarbij hebben wij steeds gedurende 30 minuten de ?open? tijden gemeten van bovengenoemde trajecten.


De foto verduidelijkt 1e 2e en 3e.

Analyse
1e lijn op foto
“open” tijd 3.50 minuten per 30 minuten
gedurende deze tijd passeerden 7 treinen.
De langste tijd dat de stoplichten voor dit traject achtereen op rood stonden was 7.15 minuten
2e lijn op foto
“open” tijd 2.10 minuten per 30 minuten
gedurende deze tijd passeerden 8 treinen.
De langste tijd dat de stoplichten voor dit traject op rood stonden was 6.50 minuten (een vrachtauto)

3e lijn op foto
“open” tijd 3.50 minuten per 30 minuten

Verdere conclusies:

A. Een extra complicatie voor het traject 2e en 3e zijn de stoplichten bij de kruising met de Wezelstraat. Daarbij komt het vaak voor dat hier de lichten op rood staan terwijl de stoplichten bij de spoorwegovergang groen geven en omgekeerd.

B. De reisplanner geeft aan dat in 2014 hier per uur 4x2 intercities en 4x2 sprinters passeren.

C. In verband met PHS wordt de frequentie van het treinverkeer van 1 trein per kwartier verhoogd naar 1 trein per 10 minuten (zowel voor sprinter als voor intercity) dit betekent een toename van 50%.

D. Tot nu toe heeft B&W gecommuniceerd dat bij de aansluiting A8 – A9 uitsluitend een afslag richting O. komt ter hoogte van het politiebureau. De druk op de Guisweg kruising zal daardoor aanzienlijk toenemen.

E. Volgens een publicatie van de provincie Noord Holland – directie beleid van oktober 2007 zal na opening van de aansluiting A8 –A9 het verkeer over de A8 sterk toenemen.
De Provincie schrijft hierover:
Wat betreft de I/C-waarden kan worden opgemerkt dat door de aanleg van een nieuwe verbinding de kwaliteit van de verkeersafwikkeling verslechtert op de A9 en de A8. Op deze wegen is de situatie ook al problematisch indien geen verbinding A8 – A9 wordt aangelegd. Door de aantrekkende werking van deze verbinding neemt de druk op de toch al zwaarbelaste wegvakken van de A8 en A9 verder toe.
In de ochtendspits wordt hier gesproken over + 51%.

F. Deze toename zal verder ook plaats vinden door het volledig open stellen van de Binding (Busbrug). Grote toename van sluipverkeer door de betrokken wijken valt hier te verwachten.

G. Het aanpassen van de frequentie van stoplichten ter plaatse zal weinig of geen soelaas bieden. De intensiteit van het verkeer is zodanig dat het alleen een verplaatsing van problemen is. Het doorgaande verkeer op de Provincialeweg gebruikt nagenoeg de volledige “open” tijden van de stoplichten ter plaatse.

Bewust hebben wij om verschillende redenen metingen van fietsverkeer nagelaten. In het kader van economische verliezen en luchtverontreinigingen door stilstaand verkeer is het vinden van een goede oplossing voor het autoverkeer van groter belang.