Energie dakpanelen

Artikel geplaatst op: 28 mei 2012

De vereniging Hart voor Stad heeft een initiatief genomen voor de ontwikkeling van E(energie)-dakpanelen. Deze panelen combineren metalen dakpannen met dunne laag PV (photovolta?sche elementen) en zonneboilers


De panelen zijn optisch niet verschillend van de bekende stenen dakpannen. Ze bieden de mogelijkheid om het volledige dak van huizen voor het benutten van zonne-energie gechikt te maken.

De vereniging heeft hierover gesprekken gevoerd met onder andere deskundigen van de Technische unversiteit Eindhoven en ECN Petten. Deze beide instellingen zijn in Nederland leidend bij fundamenteel onderzoek en hebben ook kennis op het gebied van technische verwerking.

Mochten verdere ontwikkelingen tot resutaten leiden dan zou dit op termijn kunnen betekenen dat ons land een groot deel van de energiebehoefte uit deze bron kan dekken.

Zoals bekend willen overheden en woningcorporaties grote inspanningen leveren om ons land klimaat neutraal te maken. E-panelen bieden deze mogelijkheid.
De voordelen zijn legio. De verwerking is relatief eenvoudig in tegenstelling tot b.v. Windmolens valt weinig weerstand vanuit de bevolking te verwachten; bij productie op grote schaal kunnen e-dakpanelen zonder subsidie concurreren met andere vormen van dakbedekking zowel in geval van vervanging als bij nieuwbouw.

Verdere inlichting op aanvraag via info@hartvoorstad.nl