Reactie gemeente Zaanstad op uitspraak Raad van State

Artikel geplaatst op: 18 april 2012

De gemeente Zaanstad heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State waarbij het hoger beroep van de gemeente is afgewezen.


In een eerste reactie laat de gemeente weten de uitspraak te respecteren. De uitspraak betekent dat de vrijstelling voor uitbreiding van de capaciteit van de stortplaats niet meer bestaat.

Met de uitbreiding wilde de gemeente een bijdrage leveren aan de oplossing voor regionale afvalverwerking. De uitbreiding van Nauerna is aanzienlijk goedkoper en efficiënter in exploitatie en ruimtegebruik dan het aanleggen van een geheel nieuwe stortplaats in Amsterdam. Bovendien levert deze aanpak binnen de regio extra werkgelegenheid op. De gemeente beraadt zich over de gevolgen van de uitspraak en zal dit met de contractpartners bespreken. Daarnaast wordt ook met Belangen Groep Nauerna overlegd.

Los van de uitspraak van de Raad van State moet voor 1 juli 2013 het bestaande, verouderde bestemmingsplan Nauernasche Polder vernieuwd worden. Dinsdag 24 april aanstaande wordt in het Stadhuis een verkennende, openbare bijeenkomst met de raad georganiseerd over de mogelijkheden van een nieuw bestemmingsplan. Deze begint om 20.00 uur.