Hoogspanningsleidingen

Artikel geplaatst op: 4 juni 2018

Een sluipend gevaarTot nog toe werd vanuit Den Haag betoogd dat huizen onder HS leidingen uitsluitend door ouderen zonder kinderen bewoond mochten worden. Zaanstad is al begonnen om appartementen op te kopen om als huisbaas te gaan optreden. Scholen onder de leidingen zijn helemaal uit den boze.

De ontwikkelingen gaan snel. Steeds meer wordt bekend over de gevolgen van hoogspanningsvelden op gezondheid.

Begin januari 2018 is het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (WEt) samen met twee belangrijke moties aangenomen in de 2e Kamer. Deze wet – die nog door de 1e Kamer moet – heeft o.a. als doel meer mogelijkheden te scheppen tot verkabeling van hoogspanningsleidingen en daarvoor tevens financieringsvormen te vinden.

Wij adviseren na de verkiezingen dit jaar verkabeling op te nemen in het in het nieuwe College Akkoord voor de komende vier jaar.
En ook ons advies; geen huizen of appartementen meer opkopen.