Afwaarderen van de N203 (Provinciale weg).

Artikel geplaatst op: 4 juni 2018

Er wordt wel gezegd dat meer asfalt meer verkeer aantrekt. In de praktijk blijkt dat veelal ook zo te zijn.


Maar is het omgekeerde ook het geval? Dus verlaagt minder asfalt ook de verkeersintensiteit?
In de eindnotitie CSHA (Corridor Studie Hoorn Amsterdam) lezen wij onder andere:
Afwaarderen van de Sl52 (Provinciale weg)
Niet beoordeeld, vanwege niet parallel lopen processen. SRA (Stads Regio Amsterdam) wil deze graag verder uitgewerkt hebben, maakt onderdeel uit van aanpak Guisweg N203.

Daarbij komt dat in kader CSHA overwogen wordt de Noordboog klaverblad Zaandam vanaf Prins
Bernhardweg op te heffen. Als gevolg daarvan zullen meer verkeersdeelnemers alternatieven binnen Zaanstad zoeken: V. van Goghweg - Provincialeweg.
Dit onderwerp heeft onze vereniging onderzocht vanwege meldingen dat het verkeer vanaf de
kruising met de Guisweg tot aan de V. van Goghweg met ong. 30% zal toenemen na aanleg van de aansluiting A8 - A9. Met verstandige maatregelen zou dit moeten worden voorkomen.
 

Waarom kan de Provincialeweg niet van een 4 baans weg worden teruggebracht naar een 2 baansweg? ln Krommenie is dat ook gebeurd. En in Wormerveer is de Wandelweg van ouds al een 2 baans weg.
Als het voor automobilisten minder aantrekkelijk wordt om dit wegstuk te gebruiken zal vooral
sluipverkeer, dat niet aanliggende wijken als eindbestemming heeft, een alternatieve route kiezen en wel de A8 opzoeken in plaats van binnenwegen.
Wij stellen de gemeente voor minstens een onderzoek te doen naar de bestemming van het autoverkeer dat nu de Provinciale weg gebruikt. Dat zal in elk geval inzicht geven in de
haalbaarheid van alternatieven die uit een dergelijk onderzoek verder zouden kunnen voortkomen.

Ook in elk geval dringen wij er bij de gemeente Zaanstad op aan alles in het werk te stellen de Noordboog van de A-8 te handhaven.