Project Prins Bernhardplein

Artikel geplaatst op: 2 juni 2018

De voornaamste verkeersstroom is vanaf A-8 richting Centrum vv.


Eén van de oplossingen zou dan kunnen zijn dat een fly-over dit verkeer opneemt. Het charmante van deze oplossing is dat de rotonde kan blijven bestaan. Zelfs kan deze worden verkleind omdat een groot deel van het verkeer deze vermijdt.

Zie hiervoor verder ook Afwaarderen van de N203 (Provinciale weg). Een eventuele nieuwe inrichting van het Prins Bernhardplein is afhankelijk van de keuzes die hiervoor worden gemaakt en ook de besluitvorming over het Zaandam klaverblad in kader CSHA.