Gouw project

Artikel geplaatst op: 2 juni 2018

Met onderstaande oplossing menen wij gevolg te geven aan diverse (raads) verzoeken voor een betere ontsluiting van Westerwatering.


  • Het spoortraject Zaandam - Kogerveld blijft twee baans. Daarbij wordt echter de gelijkvloerse kruising Provincialeweg vervangen door een spoorviaduct ten behoeve van de uitgaande Hoornse lijn parallel aan het al aanwezige spoorviaduct van de inkomende lijn.
  • Ter hoogte van de Vincent van Goghweg wordt het spoortraject (zowel voor de Hoornselijn als de Zaanlijn) verhoogd met ong. 1,5 -2,5 meter. (Hellingshoek max. 2,5%).
  • Dit geeft ruimte voor een twee baans autotunnel aansluitend op de Houtveldweg, de Provincialeweg en de V. van Goghweg.
  • De autotunnel kan bij een doorrij hoogte van 3,20 meter geschikt worden gemaakt uitsluitend voor personenauto's of bij een doorrijhoogte van 4,00 meter tevens voor vrachtverkeer. De haalbaarheid van deze laatste optie is afhankelijk van de doorrijhoogte van de viaduct van de inkomende Hoornse lijn ter plaatse.
  • Het grondniveau van de autotunnel zal daarmee ongeveer 1,2 (2,0) meter onder het maaiveld liggen. Met een stijgingspercentage van 5% is daarmee aansluiting op de genoemde wegen mogelijk.
  • Het spoortraject Zaandam – Kogerveld dient zowel voor treinen als voor metro/lightrail geschikt gemaakt te worden. Zie verder METRO project.

De wens om Westerwatering een betere ontsluiting te bieden is hiermee vervuld. De brug “de Binding” krijgt daarmee weer de uitsluitende functie van tussenwijkse verbinding.

De financiering van de ontsluiting van Westerwatering heeft uitsluitend een lokaal belang. ProRail heeft er echter belang bij dat de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Provincialeweg verdwijnt.

Zie in dit verband ook Zijaansluiting Metro/lightrail  Kogerveld – Station Zaandam met tunnel onder Zaan bij het onderwerp METRO.