Rente swaps

Artikel geplaatst op: 4 februari 2016

Geachte leden van de gemeenteraad, In onze eerdere analyses van jaarcijfers en accountantsverslagen hebben wij o.a. aandacht besteed aan swaps.


Onlangs lazen wij in de dagbladen dat bedrijven en overheden naheffingen (z.g.
opslagverhogingen) hebben gekregen van de verstrekkende banken.
Ons is bekend dat ook de gemeente Zaanstad risico’s heeft afgedekt door middel van rente swaps.

Wij adviseren u na te gaan of Zaanstad hier inderdaad niet mee geconfronteerd is.

Met vriendelijke groeten,


Vereniging Hart voor Stad,

Jan van der Wardt voorzitter en Will Evers secretaris