KOEPEL OVER A-8 IN ZAANSTAD?

Artikel geplaatst op: 6 september 2015

In het Noord Hollands Dagblad van 29 juli 2015 werd een artikel over de overkoepeling van de snelweg A-8 ter hoogte van Koog aan de Zaan en Kogerveld opgenomen. Gesproken werd over overkoepeling van deze snelweg op locaties waar deze weg bewoond gebied doorkruist.


 

Koepel
Daarbij is ook van belang dat over enige jaren de aansluiting tussen de A-9 en de A-8 wordt aangelegd. Dit heeft als gevolg dat geluid en fijnstof productie in Zaanstad verder gaat toenemen.
Momenteel is de geluids en fijnstof productie nabij A-8 aan de limiet van wat is toegestaan.

Hierover valt nog meer te vertellen.
Niet alleen voor Koog aan de Zaan en Kogerveld zou dit een goede oplossing zijn maar zelfs kan eraan worden gedacht de doorkruising van Assendelft door de A-8 A-9 aansluiting milieuvriendelijker te maken.

Het voordeel van deze aanleg is wel dat het sluipverkeer door Krommenie en Wormerveer zal afnemen.
Een overkoepeling zou het geluidsniveau met ongeveer 20 dB laten afnemen.

Maar ook met de treinen gaat wat gebeuren. Het is de bedoeling dat over niet al te lange tijd de frequentie van de treinen op het traject Zaandam – Uitgeest met 40% zal toeneemt.

Volgens de Nederlands wet is een geluidsniveau van 58 dB in stedelijke gebieden maximaal toelaatbaar. Dit niveau wordt nabij de A-8 en bij de spoorbaan regelmatig gemeten.

Eerder werd gesproken over stil asfalt om het weglawaai te verminderen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat stilasfalt sneller slijt waarbij het afgesleten stof als fijnstof de lucht in verdwijnt.

Al met al is onze vereniging daarom gekomen met de oplossing om de A –8 te overkoepelen. Waarbij het licht doorlatend dak openingen heeft zodat een tunneleffect uitblijft er er geen geforceerde ventilatie nodig is.

Verder loopt er op ons voorstel al een onderzoek om de treinenbaan tussen Koog BLoemwijk en Koog Zaandijk onder de grond te brengen in een open bak (project SCHANS). Dit geeft allerlei mogelijkheden om ook voor het autoverkeer slimme oplossingen te vinden.
Een onderdeel daarvan is bij voorbeeld om de Provincialeweg van vier baans op twee baans te brengen ( zoals ook al in Wormerveer het geval is).

Zoals u wellicht weet is het de bedoeling dat Zaanstad in 2020 (dus over 5 jaren) volledig klimaat neutraal is. Wij hebben daar al veel woorden aan geweid. Kijk b.v. eens bij het onderwerp:

Hart voor Stad:  Hoe wordt Zaanstad klimaat neutraal


Wij menen dat door de afdekking van de koepel over de snelweg te integreren met een P(hoto) V(oltaïsche) dunne laag structuur het mogelijk wordt om een grote hoeveelheid zonne energie in elektriciteit om te zetten.
Een welkome aanvulling voor het streven naar klimaat neutraal in onze gemeente!