Afsluiting Guisweg ? ook op zoek naar een goede oplossing voor fiets- en autoverkeer.

Artikel geplaatst op: 26 januari 2015

Uiteraard is ??n van de onderwerpen waar wij veel aandacht aan besteden het onderzoek andere oplossingen te vinden voor alle gelijkvloerse spoorweg overgangen binnen onze gemeente. Eerder heeft onze werkgroep SPODO met alle Raadsfracties, Prorail, met de wethouder en ambtenaren overleg gehad waarbij alle treintrajecten, die onze gemeente doorkruisen, ter sprake zijn gebracht. Zowel dus de lijn tussen Zaandam en Uitgeest als de lijn richting Purmerend. Vooral het vinden van een alternatief voor de overweg van de Guisweg in Zaandijk is nu urgent.< p>

 


Waarom urgent?

In overleg met Prorail en de NS heeft Den Haag besloten tot het z.g. PHS (Project Hoogfrequent Spoor). Dit heeft als gevolg dat in plaats van 18 treinen, die deze overweg per uur passeren, over een aantal jaren dit wordt verhoogd tot 24 treinen. Verder is in vergevorderde studie de aansluiting tussen de A9 (ter hoogte van Beverwijk) met de A8 (Coentunnelweg).
Dit geeft veel extra verkeer op laatstgenoemde autoweg.

Er zijn een groot aantal nieuwe sprinters in bestelling die vanaf 2018 gaan rijden. Deze sprinters zijn langer waardoor er niet aan te ontkomen valt het perron van Koog-Zaandijk naar het Noorden toe met vele tientallen meters te verlengen. Dit heeft de gemeenteraad ertoe gezet op 16 december a.s. een brede discussie te organiseren waarin naar wij hopen besluiten worden genomen tot een energieke aanpak.

B&W heeft door middel van een informatiebrief aan de Raad laten weten dit te ondersteunen.< strong>Werkgroep SPODO Na genoemde besprekingen met fracties heeft onze werkgroep SPODO zich verder in deze problematiek verdiept en door middel van schetsen enkele mogelijke oplossingen uitgewerkt. De nadruk wordt erop gevestigd dat dit slecht voorstellen zijn die ingeruild kunnen worden als in plaats daarvan betere worden gevonden. De spoorbaan tussen Koog-Bloemwijk en Koog Zaandijk gaat omlaag in de vorm van een betonnen bak die uitsluitend ter hoogte van de kruising met de A8 (Coentunnelweg) overdekt is. Op deze plaats komt een rotonde. Op deze rotonde sluiten de op- en afritten van de A8 aan. Om sluipverkeer tegen te gaan wordt de Provincialeweg vanaf Wormerveer tot aan Zaandam tweebaans daarbij ook aansluitend op de rotonde. Met uitzondering van het Oostelijk deel van de Provincialeweg tussen de rotonde en de Guisweg. Dit wegstuk wordt gebruikt als aansluiting richting Zaanse Schans. Het fietsverkeer vanaf Westzaan en Westerkoog krijgt een nieuw fietspad ten Noorden van de A8 vanaf de Verlengde Guisweg.

Dit fietspad sluit aan op het fietspad langs de Provincialeweg. Daar vervolgen de fietsers dit bestaande fietspad en kunnen ter hoogte van de Guisweg de Provincialeweg gelijkvloers oversteken. Doordat hier de Provincialeweg tweebaans is geworden en minder verkeersintensief is het oversteken minder problematisch. De Guisweg spoorwegovergang wordt voor alle verkeer afgesloten. Het kruisend autoverkeer kan immers gebruik maken van de rotonde bij de verdiepte spoorbaan. Ook voor fietsers is een goede oplossing gevonden zonder kostbare tunnel.

De meest voor de hand liggende oplossing geven wij in bijgaande schets weer. Wij willen de verdiepte spoorbaan ?Schanstunnel? noemen en de rotonde het "Schanscircuit".