Zaanstad tegen afbraakplannen van TENNET!

Artikel geplaatst op: 28 juli 2014

Brief aan het College:
In Den Haag is op aandringen van TENNET besloten om huizen en appartementen in de onmiddellijke nabijheid van hoogspanningsleidingen (men spreekt over ?direct onder? de leidingen) uit te kopen en voor bewoning ongeschikt te maken.


Geacht College en leden van de gemeenteraad,

Afvoerputjes

Zonder afdoende maatregelen en besluiten om Zaanstad leefbaar te houden kan, door de voorgenomen verhoging van de treinfrequenties (PHS) en de aansluiting van de A8 op de A9, Zaanstad worden beschouwd als een afvoerputje (of minstens doorvoerputje) van de omgeving. Onze vereniging heeft daar in vele publicaties op gewezen. Het is verheugend vast te stellen dat deze problematiek nu de volle aandacht heeft van de Zaanse politiek.

Het volgende putje is nu onderweg gestalte te krijgen.

In Den Haag is op aandringen van TENNET besloten om huizen en appartementen in de onmiddellijke nabijheid van hoogspanningsleidingen (men spreekt over “direct onder” de leidingen) uit te kopen en voor bewoning ongeschikt te maken.

Dit schrijft TENNET erover:


Uitkoopregeling
• Woningen, direct onder de geleiders van 220 en 380kV-lijnen of van 110 en 150kV-lijnen buiten de bevolkingskernen, kunnen voor uitkoop in aanmerking komen.
• In totaal zijn dit ca. 400 woningen.
• Voorwaarde voor uitkoop is dat de gemeente ervoor zorgt dat de vrijkomende woning niet meer voor bewoning in aanmerking komt.
• Looptijd 5 jaar.
• De gemeente koopt uit; het Rijk betaalt de kosten daarvan.

De vraag is waarom hier alleen over “buiten bevolkingskernen” wordt gesproken. Lopen stadsbewoners minder risico? Bovendien heeft het besluit duidelijk wel betrekking op Oostzaanse huizen die zeer zeker deel uit maken van een bevolkingskern.

Een inventarisatie geeft in Zaanstad het volgende beeld:

• Een of twee flatgebouwen in Kogerveld
• Enkele woningen aan de Augustusbloemweg en Veldbloemenweg Kogerveld
• Het appartementsgebouw De Dikkert aan de Westzijde in Zaandam
• Een groot aantal woningen aan de Texelstraat, Terschellingstraat en Blauwe Arendspad Zaandam
• Enkele woningen aan de Parallelweg Zaandam
• Enkele woningen aan de Hensbroekstraat Westerwatering
• Enkele woningen aan de J.J. Allanstraat Westzaan, waaronder een monument
• Een boerderij aan de Vaartdijk Assendelft
• Een woning aan de Zaandammerweg Assendelft
• Diverse woningen en een boerderij aan de Dorpsstraat Assendelft

Daarbij moet worden gesteld dat deskundigen het niet eens zijn over de omvang van de gevaren van de EM velden die door de HS leidingen worden veroorzaakt. In dit verband wijzen wij u naar onze website >Hartvoorstad.nl de evolutie van risico’s).


Alhoewel dit niet zeker is (immers de deskundigen zijn het niet met elkaar eens) bestaat de kans dat in de toekomst het gebied, dat voor uitkoop in aanmerking komt, nog wordt vergroot.

Bij onze onderzoekingen hebben wij nog een bijkomend probleem voor bebouwingen nabij hoogspanningsleidingen vastgesteld. Dit betreft de onmogelijkheid om in geval van een brand tijdig bluswerk te starten.

Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding schrijft daar o.a. over:

Op advies van het Nibra heeft het RIVM voor de breedte van de gevarenzone voor 150 kV
lijnen 2 x 25 meter gehanteerd, voor 220 kV lijnen 2 x 31 meter en voor 380 kV lijnen 2 x 36
meter.

Voor de andere spanningsniveaus is in overleg met het Nibra gekozen voor de waarden die in tabel 1 zijn vermeld: voor 50 en 110kV lijnen de breedte behorende bij 150 kV lijnen en voor de combi-lijnen de breedte behorende bij het hoogste spanningsniveau dat in de betreffende combi-lijn voorkomt.

De breedtes zijn afkomstig van Tennet (1999).

Dit leidt ertoe dat wij onze bestuurders met de meeste nadruk nu oproepen actie te ondernemen!
Naar onze mening is uitsluitend een rigoureuze oplossing voor Zaanstad aanvaardbaar. Zodat onze gemeente niet met een nieuwe doorsnijding wordt geconfronteerd in de vorm van een brede onbewoonbare band dwars door Zaanstad.

Kostbaar, dat wel, maar er zijn ook grote voordelen aan verbonden. En welke is die oplossing dan?

Wat dacht u van verplaatsing van de leidingen bovengronds langs het Noordzeekanaal?

Wij willen graag hierover met u meedenken en verder onderzoek doen.

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Hart voor Stad

Bert Bok voorzitter Will Evers secretaris