Evolutie van het risico

Artikel geplaatst op: 26 juli 2014

Een overzicht van de evolutie van risico's die wij in de loop der tijd namen en waar later het besef doordrong dat het niet echt gezond was.


De evolutie van risico (De data zijn approximatief)

Romeinse tijd – de mens werd zich bewust van het gezondheidsrisico van lood
19e eeuw – Mme. Curie realiseert zich de risico’s van atomaire straling
1920 Koolmonoxide (velen overlijden door gebrekkige verbranding van steenkool)
1955 Roken (in 1979 zelfs nog maakte Johan Cruijff reclame voor roken totdat …...........
hij een openhart operatie moest ondergaan als gevolg van roken)

Johan

1960 DDT (nauwelijks afbreekbaar, beïnvloed o.a. voortplanting)
1970 Asbest (vezels veroorzaken verschillende longziektes)
1980 Bodem- en waterverontreiniging (een veelheid van gezondheidsrisico’s)
1985 Verscheidene voedsel additieven met E nummer. (overgevoeligheid, kankerverwekkend)
1990 Fijnstof (longziektes, hartfalen, snelle veroudering)
1995 Geluidsoverlast (gehoorproblemen, slapeloosheid, hart- en vaatziektes)
2000 Radon uit bouwmateriaal. Belangrijkste veroorzaker van longkanker bij niet-rokers.
???? EM straling (onderzoeken geven nog geen eenduidige conclusies. Wel is aangetoond, dat kinderen kans op leukemie hebben in nabijheid van Hoogspanningsleidingen)

Voor de meeste van deze risico’s is geen veilige limiet vast te stellen. De limieten die er zijn worden in het algemeen als discutabel beoordeeld. Veelal worden ze na verloop van tijd scherper gesteld.