Onze mening over kolen- en benzineopslag in de nabijheid van grote bevolkingscentra

Artikel geplaatst op: 19 oktober 2014

Het is onze mening dat kolen- en benzineopslag in de nabijheid van grote bevolkingscentra, zoals dat in Zaanstad (en Amsterdam) het geval is, op termijn moet worden verplaatst naar minder risico volle gebieden (zoals de Maasvlakte).


Waar nu weinig hoog geclassificeerde werk aanwezig is zou dat moeten worden vervangen door andere beter bij de omgeving passende activiteiten.
Dit zou o.a.kunnen worden bereikt door de provincies N- en Z Holland samen te voegen waardoor een gezamenlijk belang ontstaat. Er zijn echter naar onze mening méér argumenten om deze samenvoeging onder ogen te zien.

Met dit doel hebben wij aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken bijgaande brief gedateerd 10-01- 2014 gezonden.
Inmiddels ontvingen wij van minister Plasterk een antwoord gedateerd 29-01-2014 dat wij u ook in bijlage toezenden.

Mocht u over dit onderwerp of over andere onderwerpen, waar onze vereniging zich mee bezig houdt, willen weten dan kunt u ons daarover schrijven aan info@hartvoorstad.nl .

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Hart voor Stad
Bert Bok voorzitter Will Evers secretaris