Hoogspanningslijnen en de Tweede Kamer

Artikel geplaatst op: 15 juli 2013

Op 22 mei 2013 vond in de Tweede Kamer een debat plaats m.b.t. de uitkoop van woningen onder hoogspanningslijnen. Het debat was ondanks de inzet van actievoerders w.o. die uit Oostzaan teleurstellend te noemen.


In Oostzaan is de spanning op de lijnen zonder verdere informatie naar de bewoners van de nieuwbouw onder en in de direkte nabijheid van de lijnen opgehoogd van 150 kV naar 380 kV. Ook in Zaanstad zullen wij hier zeker mee te maken krijgen. In 2006 en 2007 kreeg minister Verhoeven al niet de juiste informatie en voor zover ze deze kreeg was deze onvoldoende, tijdens het debat in de Tweede Kamer bleek dat ook minister Kamp de informatie had gemist en de oren liet hangen naar TenneT.


Minister Kamp

Maar er komt een wet! De inhoud en de strekking is weliswaar nog niet bekend, ook niet hoe en door wie de wet gehandhaafd moet worden. Het onderwerp is wel bekend: het gaat om veilige zones. Een kwart van de woningen die in de werkelijke gevarenzone staan wordt genoemd in het rapport Verhage: 1200 woningen. Maar in werkelijkheid beloopt het wel 50.000 gezinnen!

Tot 2017 zal TenneT de gelegenheid hebben om in de Randstad alle Hoogspanninglijnen op 380 kV te brengen. Vóór die tijd dus niet zeuren! Maar tot die tijd spreekt TenneT slechts over die woningen die recht onder de Hoogspanningslijnen staan. Dit zijn er 400 volgens TenneT. De veilige zone echter zal bij 380 kV opgetrokken worden tot 150-200 meter vanaf de lijnen.

Uitkopen van eigenaren van woningen zou de enige mogelijkheid zijn. Maar daarmee is veel geld gemoeid.

Betreffende het ondergronds brengen van de lijnen ligt er een goed rapport van Siemens bij de Tweede Kamer. Natuurlijk, ook dat kost geld.

De klachten waarmee Oostzaan nu worstelt zullen zich ook in de rest van de Randstad gaan voordoen, dus ook in Zaanstad. D.w.z. dode vogels, chronisch zieken en overleden bewoners in aantallen die zich nog niet eerder hebben voorgedaan. Het monitoren van deze klachten heeft de Nederlandse overheid tot nu toe aan zich voorbij laten gaan. Maar de verwachtingen van de experts op dit gebied zullen geen ander beeld schetsen.

In Zaanstad staan er scholen en woningen en andere openbare verblijfsruimten onder en binnen de 200 metergrens van de hoogspanningslijnen. Artikel 21 van de grondwet stelt dat de overheid alles in het werk dient te stellen om de burgers te beschermen en een veilig woonsituatie en gezondheid te borgen………

Meer weten? hospa@hartvoorstad.nl

Met dank aan Marit Jekkers voor haar verslag van het Tweede Kamerdebat.