Aansluiting A9 - A8 en de gevolgen voor Zaanstad

Artikel geplaatst op: 21 november 2012

Onlangs werden wij geconfronteerd met het samenvallen van twee infrastructuur plannen die grote invloed hebben op de leefbaarheid voor de bewoners van Zaanstad.


Het betreft:

  1. De aansluiting van de A9 vanuit Beverwijk op de A8 (De Coentunnelweg).
  2. Het plan van de NS om op het traject Amsterdam – Uitgeest met een 10 minutendienst te gaan rijden. Dit plan houdt in dat er uiterlijk vanaf 2020 tussen Uitgeest en Amsterdam per uur 6 intercity’s en 6 sprinters zullen rijden. Dit zijn dus 24 treinbewegingen per uur.

Wat zijn de gevolgen?
De spoorwegovergangen Rooswijk en Krommenie Assendelft worden onbruikbaar, als de NS al niet voorschrijft deze helemaal af te sluiten.
De A8 is nu al geregeld verstopt. Vooral ’s-Morgens, maar ook als de Coenbrug over de Zaan open is.

De huidige situatie in Koog aan de Zaan is als volgt:
Er zijn voor het verkeer komende uit Amsterdam twee afritten. Eén bij Oud Koog en één bij Westerkoog. Er zijn ook twee opritten richting Amsterdam. Eén bij Westerkoog en één bij oud Koog. Omdat over enige tijd de overweg Rooswijk onbruikbaar zal worden door het permanente treinverkeer zouden er aanvullend vier nieuwe op- en afritten in de A8 moeten komen:

  • Een oprit bij Oud Koog naar Beverwijk
  • Een oprit bij Westerkoog naar Beverwijk
  • Een afrit vanuit Beverwijk bij Westerkoog
  • Een afrit vanuit Beverwijk bij Oud koog

De spoorwegovergangen tussen Assendelft en Krommenie zullen eveneens onbruikbaar worden. Met als gevolg veel verkeer door woonwijken om de Triastunnel te passeren of via de Dorpstraat op de A8 te komen. (Forbo!).

Wij betogen hierbij niet dat de aansluiting A9 A8 er niet moet komen. De aanleg ervan is een logisch gevolg van de bouw van de 2e Coentunnel. Wij zijn echter wel van mening dat de huidige kwaliteit van de A8 en de plannen die er verder bestaan een te grote belasting voor Zaanstad zullen vormen.

De aansluiting A8 – A9 zal veel extra verkeer zal aantrekken.
Omdat de A9 bij Raasdorp bijna permanente files toont zal een groot deel bij Beverwijk de afslag richting A8 nemen. Daarbij komt dat dit ook logisch is gezien de twee Coentunnels die het verkeer snel kunnen opnemen. Daardoor is men ook veel sneller in Amsterdam dan via de A9. Maar ook het lokale verkeer, dat vanwege de afsluiting van de Rooswijk spoorwegovergang de A8 op wil om bij de volgende afslag de weg weer te verlaten, zal bijdragen aan de files. Al dit verkeer kan de A8 ter hoogte van Koog aan de Zaan beslist niet aan! Als gevolg zal ook weer sluipverkeer in Krommenie, Wormerveer, Westerkoog, Westerwatering en zelfs Westzaan ontstaan doordat men de opstoppingen op de A8 tracht te vermijden.

Twee jaar geleden heeft het college op advies van onze vereniging een zo genaamde Quickscan laten uitvoeren om vast te stellen of de spoorbaan ondergronds kan worden verplaatst. De conclusie was dat het technisch mogelijk is en dat het, afhankelijk van de lengte van het traject, tussen de 125 en 370 miljoen zou kosten. De Quickscan ging echter uit van een tunnel aan de Westkant van de bestaande spoorlijn. Beter en goedkoper was geweest om deze tunnel aan de Oostkant onder de Provincialeweg te projecteren. Op basis van dit verkeerde uitgangspunt werd het plan van Hart voor Stad afgewezen. Meer hierover kunt u lezen op onze website onder “Spoorse doorsnijding”.

Als de spoorlijn ondergronds gaat zijn de meeste problemen die hierboven worden omschreven uit de wereld. Ontsluiting Westerkoog, Westerwatering, eventueel zelfs ondertunneling bij Assendelft, geen spaghetti van op en afritten en geen onvriendelijke fiets/voetgangerstunneltjes meer. Bovendien kan bij toenemend treinverkeer het spoor vierbaans worden aangelegd.

Wij hebben de gemeenteraad van Zaanstad geadviseerd de plannen te heroverwegen. Alle aspecten die daarbij een rol spelen zouden daarbij opgenomen moeten worden. Een zeer belangrijk argument voor het ondertunnelen van de spoorbaan is verder nog dat in elk geval het lokale verkeer van het regionale verkeer wordt gescheiden.