Grootoorvleermuizen en het Verkadeterrein/Overtuinen

(26 juni 2013) Zoals bekend zijn vorig jaar ongeveer 500 gezonde bomen gekapt op de terreinen Overtuinen in de nabijheid van het... lees verder »»

Beantwoording vragen over bomenkap Verkadeterrein

(21 juni 2012) Door mevrouw Mathkor zijn mede namens de leden van de fractie van GroenLinks vragen gesteld op grond van artikel 51... lees verder »»

Brief aan college B&W van Zaanstad over Verkadeterrein

(17 juni 2012) Onze vereniging heeft een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad.... lees verder »»

Steun voor Hart voor Stad

(12 april 2012) (persbericht) Naar aanleiding van het kappen van 500 gezonde bomen in de nabijheid van het Verkadeterrein heeft de... lees verder »»

GroenLinks stelt vragen over bomenkap Verkadeterrein

(11 april 2012) Onlangs zijn er door diverse fracties waaronder GroenLinks Art. 51 vragen gesteld over het kappen van bomen in... lees verder »»

Bij bomenkap gaat nog veel mis

(07 april 2012) Onderstaand bericht hebben wij gezonden aan de fracties die onlangs hun bezorgdheid hebben uitgesproken over het... lees verder »»

Raad stelt vragen over bomenkap in Zaanstad

(24 februari 2012) De fractie van Trots op Nederland, Zaanstad heeft schriftelijke vragen aan B&W gestuurd over het hoge tempo waarin... lees verder »»

Gierzwaluwen

(01 januari 2011) Gierzwaluwen en huismussen zijn vogelsoorten die thuishoren in de stad. De stad biedt deze vogels steeds minder... lees verder »»