AEDIFICABIT FUTURA - Bouwen voor de toekomst

(28 april 2016) “Het is noodzakelijk, dus is het mogelijk” zegt G.A. Borghese. lees verder »»

KOEPEL OVER A – 8 IN ZAANSTAD?

(06 september 2015) In het Noord Hollands Dagblad van 29 juli 2015 werd een artikel over de overkoepeling van de snelweg A-8 ter hoogte... lees verder »»

Afsluiting Guisweg – ook op zoek naar een goede oplossing voor fiets- en autoverkeer.

(04 april 2015) Het fietsverkeer vanaf Westzaan en Westerkoog krijgt een nieuw fietspad ten Noorden van de A8 vanaf de Verlengde... lees verder »»

SPOORSE DOORSNIJDINGEN IN ZAANSTAD

(04 april 2015) Beste leden en verdere belangstellenden, Zoals wij u eerder hebben laten weten heeft op 14 maart j.l. openbaar... lees verder »»

B&W beantwoordt vragen van devGemeenteraad over gelijkvloerse spoorbaankruisingen

(21 december 2014) 2e Stil asfalt – voor en nadelen. 3e Afsluiting Guisweg – ook op zoek naar een goede oplossing voor fietsverkeer. lees verder »»

Overleg van onze werkgroep SPODO (spoorse doorsnijdingen) met Gemeente Zaanstad

(21 december 2014) Beste leden van de vereniging Hart voor Stad en verdere belangstellenden, In de afgelopen weken heeft onze werkgroep... lees verder »»

B&W beantwoordt Raadsvragen

(10 december 2014) In verband met oplossingen voor gelijkvloerse spoorbaan kruisingen in Zaanstad heeft B&W op vragen uit de gemeenteraad... lees verder »»

Stil asfalt Voor- en nadelen in een gemeentelijke omgeving

(07 december 2014) Stilasfalt dat vaak word toegepast om limieten van geluidsoverlast voor omwonenden te vermijden kent ook nadelen lees verder »»

Afsluiting Guisweg - op zoek naar oplossingen

(01 december 2014) Voorgaande gedetailleerde onderzoeken voor het ondertunnelen van de Guisweg ter hoogte van de spoorwegovergang hebben... lees verder »»

Geachte leden van de ver. HvS

(29 november 2014) Uiteraard is één van de onderwerpen waar wij veel aandacht aan besteden het onderzoek andere oplossingen te vinden... lees verder »»